Month: April 2020

Varaner Reptil

Övervaka ödlor är subtilt farliga, men en bit från dem kan vara extremt smärtsam. En bit från denna art av ödla kan krossa de mänskliga benen. Det är lämpligt att söka läkarvård direkt efter att du är biten av en bildskärmödla. Deras gift är inte dödliga, men man kan få bakteriell infektion från deras bett. …

Fördelar med bundna prepperbutik

Fördelarna med en bunden prepperbutik-lösning är: väsentligt ökad nedlänk och uppströms throughputs (förbättras ytterligare genom kompression, om detta erbjuds) motståndskraft undvikande av dramatisk prestandaförsämring från “översvämmade” anslutningar förbättrad servicekvalitet (om detta erbjuds). Throughputs ligger nära genomgångar av enskilda anslutningar läggs ihop Sammantaget är throughputs nära de aggregerade throughputsna av enskilda anslutningar. Så, två bundna prepperbutik …