Fördelar med bundna prepperbutik

Fördelarna med en bunden prepperbutik-lösning är:

väsentligt ökad nedlänk och uppströms throughputs (förbättras ytterligare genom kompression, om detta erbjuds) motståndskraft undvikande av dramatisk prestandaförsämring från “översvämmade” anslutningar förbättrad servicekvalitet (om detta erbjuds).

Throughputs ligger nära genomgångar av enskilda anslutningar läggs ihop

Sammantaget är throughputs nära de aggregerade throughputsna av enskilda anslutningar. Så, två bundna prepperbutik eller prepperbutik2+ anslutningar vardera ger nedladdning och ladda upp throughputs av 3 Mbps och 1 Mbps, respektive, skulle kunna ge nedladdning och ladda upp throughputs av nästan 6 Mbps och 2 Mbps.

Ett ökat antal anslutningar skulle kunna ge ännu större throughputs. Enligt utvecklande nätverk finns det inga problem med att binda samman många prepperbutik-eller prepperbutik2+ – anslutningar och utvecklande nätverk har testat mer än 12 bundna prepperbutik-länkar för att bilda en enda anslutning. De allra flesta användare av prepperbutik bindning obligation tillsammans två, tre eller fyra bredbandsanslutningar.

På grund av det sätt som bindning fungerar, det finns en overhead av ca 10% (enligt Fusion bredband), så den resulterande throughputs är ca 90% av de totala genomgångar av de enskilda prepperbutik eller prepperbutik2+ anslutningar som används. Detta beror på att ytterligare informationspaket måste överföras tillsammans med de uppgifter som överförs för att ge bindningssystemet den information som krävs för att hantera de enskilda strömmarna och rekombinera dem effektivt. Vår egen testning av den utvecklande nätverksbundna prepperbutik-tjänsten visar att overhead med sin tjänst bara är 3-4%.

För användare som kämpar med mycket låga nedladdningshastigheter på en enda rad (säg, 2 Mbps eller mindre), prepperbutik bindning kan omvandla internet erfarenhet genom att tillåta tjänster (såsom HD-video streaming) som tidigare inte var möjligt med en enda prepperbutik eller prepperbutik2+ anslutning. Till exempel skulle en enda prepperbutik-anslutning som kan leverera 2 Mbps nedlänk genomströmning inte kunna strömma en 3,5 Mbps HD-videoström från BBC iPlayer, men en bunden lösning med två liknande prepperbutik-anslutningar skulle kunna strömma HD-videoströmmen framgångsrikt.

Vissa prepperbutik-bindningsleverantörer (t.ex. utvecklande nätverk i Storbritannien och Fusionsbredband i Australien) erbjuder möjligheten att använda en speciell funktion som kallas kompression för att avsevärt förbättra throughputs av bundna linjer ännu längre. Komprimering är en funktion som gör att all trafik som skickas och tas emot komprimeras där det är möjligt. Vissa typer av trafik, såsom textbaserade filer och webbsidor är i allmänhet mycket komprimerbara medan andra (t.ex. JPEG) bilder inte är. Fusion bredband hävdar att med komprimering kan två prepperbutik2 + – anslutningar som ger en total upplänkgenomströmning på cirka 1,6 Mbps leverera över 8 Mbps med kompression. Eftersom olika datatyper och filer komprimeras av olika mängder, kan genomströmningsförbättringarna från komprimering variera. Fusion bredband förväntar sig att it-kunder kommer att se om dubbla genomströmningen på ett “tvärsnitt av komprimerbara data”.