Reportage

Äntligen hel

 

Med stor nyfikenhet möter jag Therese Lindberg och anar att hon ska sätta min egen tolkning av verkligheten ur spel en stund. För henne är ord som indigobarn, kristallbarn och auratransformation naturliga, det är genom dem hon har hittat hem i sig själv.
 
 
Ganska tidigt förstod Thereses föräldrar att hon var ett annorlunda barn. De lyssnade på hennes livliga berättelser om tidigare liv, men tyckte det var märkligt liksom det att hon hade ett oerhört stort intresse för hieroglyfer och Egypten. 
– När jag skulle börja i skolan var jag frikostig med mina berättelser, men lärare och skolpsykolog menade att jag levde i en fantasivärld och att den inte fick ta över. De trodde att det var något fel på mig, berättar Therese, som bor utanför Malmö. 
Mötet med skolan blev mötet med en omvärld som inte förstod och som satte en ram för vad som var okej och verkligt. Therese förstod instinktivt att hon inte passade i den ramen och låste in sin egen värld djupt inom sig själv. 
– Jag slutade berätta och levde i en slags parallellvärld. 
Men Therese kropp gick inte med på att hon stängde av. Hon fick halsfluss flera gånger om året och gör tolkningen så här i efterhand att halsproblemen berodde på att hon inte blev accepterad som hon var, ett trauma som satte sig i halsen eftersom det var där hennes ord inte fick passera fritt. När hon sedan var 17 år hade hennes problem letat sig vidare i kroppen och hon fick blödande magsår. 
– Hela tiden sökte jag lösningar utanför mig själv, jag blev fixerad vid mitt utseende och fixerade mig vid pengar. 
Några år senare kollapsade hennes lymfsystem, men den traditionella sjukvården kunde inte hitta orsaken till hennes hälsoproblem så hon sökte hjälp inom det alternativa. 2004 och 2005 fick Therese barn och nu närmade hon sig den stora förändringen i sitt liv. 
– Att få barn var en skakande upplevelse och jag såg plötsligt helt klart hur jag hade förträngt både livet och kärleken. Det ledde till ett livsavgörande uppvaknande. 
Hon sökte sig till esoteriken, alltså det som rör människans innersta, dolda, och hon började meditera. Therese blev arbetslös från sitt jobb som flygvärdinna och genomgick en skilsmässa. Hennes gamla sätt att leva fungerade inte längre. 
Det visade sig också att Thereses yngste son var annorlunda, bland annat var det svårt att få ögonkontakt med honom. Hon tog med pojken till en alternativ terapeut för behandling, som på sikt också skulle visa sig hjälpa honom att utvecklas.
– Terapeuten sa, "du vet väl att du har två indigobarn" och jag förstod inte vad han menade. Men något inom mig klickade till och jag ville veta mer. 
Året var 2008 och det var första gången Therese kom i kontakt med begrepp som indigobarn, kristallbarn och auratransformation. Hon berättar att det handlar om barn som är födda i den så kallat Nya tiden, det vill säga från 1995 och framåt. Indigobarn har fötts långt tidigare också, fast inte i samma utsträckning. Det som kännetecknar dessa barn är att de lever med en högre energi än andra människor och kan därför upplevas som väldigt intensiva och svåra att förstå. 
När Therese kom i kontakt med detta nya sätt att se på livet förstod hon också att här fanns den värld hon letat efter och som gjorde att hennes inre kunde blomma ut. Ett par veckor efter att hon hörde talas om begreppet indigobarn genomgick hon något som kallas för auratransformation. Hon jämför förändringen med ett byte av energisystem i ett hus. Den som har en gammal kombipanna som går sönder byter inte till en likadan utan väljer ett modernare och mer effektivt värmesystem. 
Therese bytte alltså sitt eget energisystem genom auratransformationen och kände sig äntligen trygg i sig själv och sin värld. 
– Min mentala och andliga utveckling exploderade, jag kände en djup och innerlig livsglädje, vilket också gagnade mina barn. 
Therese menar att det är omvärlden som behöver hjälp att förändras, inte alla barn som är speciella. Det handlar om att människan som ras håller på att ta ett kliv i sin andliga utveckling och hennes sätt att beskriva fenomenet får världen att framstå som om den har växtvärk. 
– Sedan jag gjorde min auratransformation har hela mitt liv förändrats. För det första är jag inte sjuk längre, jag väljer medvetet bort sådant som inte är bra för mig. Jag lever fullt ut i ärlighet och kan inte låtsas längre. 
– Det är min livsuppgift att berätta om det här, säger Therese, som också är medveten om att många kanske har svårt att tro på det hon säger. 
– Det är okej, vi har ett eget val och går olika vägar. Men världen håller på att förändras och det påverkas vi av oavsett vad vi tror på. 
 
 
Indigo- och kristallbarn.
Indigobarn, födda från 1995 och framåt, har den Nya tidens indigofärgade aura, ( kroppens omgivande energifält). Karakteristiskt för dessa barn är att de tror de kan allt, har många idéer, är gränslösa och provocerar ofta sin omgivning med sin brist på respekt för saker. De fungerar inte i sammanhang där det råder obalans. De föds med en total balans inom sig och är utpräglat ärliga. 
Mellan 2004 och 2008 föddes barn med en blandning av indigo- och kristallaura. Alla barn som kom till världen från 2009 och framåt föds med en fullt utvecklad kristallaura, det vill säga deras energier är mycket rena. De är gränslösa och extremt sanningssökande i umgänget med andra och mycket medvetna om vad de tycker om eller inte och vilka människor som är bra för dem. De kompromissar inte och har ofta ingen förståelse för det långsamma och ibland invecklade sätt att leva som många vuxna praktiserar. 
Källa: www.auratransformation.se
 
AuraTransformation: 
Auratransformation introducerades i Danmark 1996 och har sedan dess fått stor spridning i Skandinavien. Metoden är framtagen av Anni Sennov och innebär att man genom en ny sorts healing byter den gamla auran, eller energifältet,  mot en ny. Att genomgå en auratransformation innebär att ta ansvar för sitt eget liv och välja ett nytt sätt att leva. 
Källa: www.auratransformation.se