Reportage

Allt är ett

 

Peter brottades med känslomässiga problem under sin uppväxt. I 20-årsåldern hade han en stor livskris, men upplevde någonting som förändrade allt. Redan tillhörde begrepp som andevärld hans livsfilosofi, det skulle också bli hans livsväg. I dag arbetar han som shaman. 
 
 
 
Ibland känns det som om någonting är fel, men det är svårt att sätta fingret det. Det kliar i själen utan att du vet var det kommer ifrån. Om du hade bott i en annan kultur än vår skulle du helt naturligt säga att du har tappat en bit av din själ. Men nu bor du i Sverige och här har vi ingen relation till det synsättet, menar Peter, utan söker gärna lösningar våra problem i det yttre
Istället för att in oss själva är vi upptagna med att konsumera och medicinera symptom. 
– Trots det har de flesta människor insikten att det finns något mer, att det materiella inte är allt, säger Peter, som bor i Höör
För honom innebär ordet själsförlust att erkänna att vi är någonting mer än kött och blod. Om vi tror att vi är det, kan vi också ta in att vi har en själ och att den påverkas när det till exempel händer oss någonting eller när vi gör saker som strider mot vår inre övertygelse
– Om du upplever ett trauma drar sig en del av dig undan du ska slippa känna det jobbiga hela tiden och kan det kännas som att det fattas någonting. Människor som har varit med om en bilolycka kan säga att något har försvunnit hos dem
Peter, som tror reinkarnation och har andevärlden nära sig, säger att när vi mår dåligt är vi också mottagliga för det andliga om vi vill
– Vi frågar oss kanske vad vi håller med och precis där, finns valet att göra något annat, säger Peter och berättar att det var det han själv råkade ut för i 20-årsåldern
Han mådde dåligt och hade en grundmurad vetskap om att han inte var rätt plats och att han inte gjorde det han skulle, men förmådde inte ändra det. upplevde han i någon sorts vaket drömtillstånd att han fick ett budskap från andevärlden
– Jag ställdes inför valet att antingen välja den väg jag var ämnad för eller fortsätta vara sjuk och dåligt.
Peter stod redan fast förankrad i sin tro reinkarnation och för honom betydde budskapet att det var dags att välja det liv han hade bestämt sig för att leva innan han påbörjade sitt nuvarande. Det låter kanske konstigt, men är naturligt för den som tror tidigare liv. Vi gör våra lärdomar i pågående liv och det lägger grunden för nästa, enkelt sagt
Det var alltså dags för Peter att välja ett liv med en djupare dimension, vilket han också gjorde
Efter den upplevelsen började saker falla plats och jag träffade personer jag inspirerades av.
Att börja den shamanska vägen är en process som pågår under flera år, berättar Peter, som har blivit 35 år. Hans mission är att hjälpa människor och han har bland annat jobbat inom vården. I dag är han egen företagare och arbetar bland annat som shaman. Han lever utifrån en shamansk livssyn, vilket innebär att han menar att allting hör ihop
Allting är besjälat, varje liten del. Jag är en del av jorden och skogen, allt är ett
Människor som söker Peters hjälp kan bland annat vara med om en trumresa. Det är Peter som reser och han reser till en speciell plats för att söka svar och healing. Den kallas för drömvärlden och det är där hjälparna finns
– En shaman arbetar aldrig utan sina hjälpare
Peter använder också nattdrömmar som redskap
Det finns mycket att hämta i drömmarna och vi kan många insikter genom dem
Han tycker att det fattas en väsentlig sak i västvärldens sätt att leva och det är ceremonier. Att ha en ceremoni för att till exempel bli vuxen är viktigt för en ung människa och ett sätt att känna samhörighet. I andra kulturer finns det sådana ceremonier, vi lägger över allt sådant ansvar skolan, menar Peter. 
Det finns saker i vårt sätt att leva som behöver omprövas
Vi har mycket att lära oss av ursprungsbefolkningen, tycker Peter. Det är människor som har en kunskap vi behöver lyssna , men istället ser vi dem som kuriosa
– Den moderna människan är yngst, det är de äldre vi ska lyssna . Vi måste ta ursprungsbefolkningen allvar, säger Peter och citerar siouxindianen Luther Standing Bear.
När människans hjärta är långt ifrån naturen hårdnar det
Vi behöver fundera över hur vi tänker och vi behöver söka våra egna svar. Varje människa har en väg att vandra och ingen står utanför
– Vi hör alla ihop med varandra och med naturen, vi är ett
 
Shamanism:
Kulturer över hela jorden har olika ord för shaman. I Sverige använder samerna till exempel ordet noaidi eller nåejtie, inviterna har angakok, q'eroindianerna, inkafolkets ättlingar, använder ordet paqo, Hawaii säger man kahuna. Ursprungligen hade shamanen en funktion i stammen han eller hon tillhörde. Shamanen kunde vara själasörjare, medicinkunnig, lagman, historieberättare, medium med mera. I grunden var shamanen en klok gubbe eller gumma vars erfarenhet och kunskap sträckte sig bortom den synliga världen
I ett modernt samhälle har shamanen andra roller, men grunden är densamma. Att agera bro via sina hjälpare för att ge hjälp och kunskap
Källa: www.greyshaman.se