Reportage

"Modern häxjakt"

 

– Vi är tillbaka i medeltiden, säger Ann Jönsson på Naturmedicinska akademin. Hon är upprörd över att EU sakta, men säkert begränsar marknaden för örtmediciner och menar att det är ett slag mot både människors frihet att välja och kvinnligt företagande. 
 
 
På internet vandrar det runt listor mot EU:s beslut om registrering av örtmediciner, en registrering som man menar påverkar den enskilda människans möjligheter att välja produkter för egenvård. Processen ska vara klar den 30 april nästa år så efter det får produkter som inte finns registrerade hos Läkemedelsverket inte säljas. 
– Det är ett omklassningsarbete som egentligen skulle ha varit klart redan nu till månadsskiftet, men det är uppskjutet ett år eftersom vi inte har resurser att genomdriva två beslut samtidigt, säger Sandra Holt på Läkemedelsverket. 
Det beslutet som är färdigt att tas i bruk den 1 maj i år, och som kommer från en lagändring redan på 1990-talet, är att oregistrerade homeopatiska läkemedel inte får säljas efter nämnda datum eftersom de räknas som olagliga. 
Är detta då en fråga om säkerhet för konsumenten eller en maktutövning för att naturmedicinen börjar konkurrera med stora läkemedelsföretag? För Ann Jönsson råder det ingen tvekan. Hon driver Naturmedicinska akademin i Gamlarp utanför Glimåkra och hon är också ambassadör för kvinnligt företagande i Sverige. 
– Detta är en modern häxjakt. Det är flest kvinnor som arbetar inom den här branschen och deras verksamheter riskerar att slås ut, säger hon, men är inte orolig för sin egen skull. 
– Nej, jag klarar mig. Det jag vill är att skapa opinion och lyfta fram detta i ljuset, säger hon och ger sin egen bransch kritik vad gäller att informera om vad som är på gång. 
Beslutet om en registrering och godkännande av örtmediciner togs 2004 i EU. Sedan dess har övergångsregler gällt, men nu närmar sig alltså dagen där de upphör. 
– Vi tvingas in i en tratt och det kostar bara en massa pengar. I vår bransch finns inget högkostnadsskydd för kunden eller några skattesubventionerade utbildningar. 
– De som jobbar med detta har betalat varenda krona själva. 
Varje produkt måste alltså antingen både registreras och godkännas eller bara registreras, beroende på hur länge de har använts i Sverige eller övriga Europa. Detta ska bekostas av tillverkaren själv och det finns därför en risk att vissa produkter väljs bort för att hålla kostnaderna nere. 
– Varför ska vår bransch bedömas av en annan bransch? Inom naturmedicinen pratar vi om energi och livskraft, det går inte att mäta. Vi arbetar med Moder jords medicin som är gammal och beprövad. 
– Med de här nya reglerna naggas yttrande- och trosfriheten anser jag. Vi är tillbaka i medeltiden. Det är den lilla gumman mot den stora kolossen vetenskapen. 
Ann visar fram en bok som heter Stråhattar och batterier. Den är utgiven av Tillväxtverket och handlar om kvinnors entreprenörskap då och nu. Hon pekar på ett par meningar och drar paralleller till det som håller på att ske inom branschen för naturmedicin: 
"När verksamheten vuxit tillräckligt tog samhället, styrt av män, helt sonika över och strukturerade området, branschen eller marknaden. Oftast innebar det att kvinnor stöttes bort."
– När lagen om registrering har drivits igenom fullt ut kontrolleras hela branschen av ett fåtal stora företag. 
– Regeringen har tagit bort Apoteksmonopolet, men tillåter det här, säger Ann och skakar på huvudet. 
Registreringen handlar inte om omsorg om kundens hälsa, menar Ann, eftersom produkternas effekt inte testas. Det senare bekräftas av Sandra Holt, åtminstone vad gäller homeopatiska läkemedel. 
– Vid registreringen granskas enbart produkternas kvalitet och säkerhet. Effekten granskas överhuvud taget inte och Läkemedelsverket kan därför inte ha någon åsikt om huruvida produkterna är verksamma eller ej. Vårt uppdrag är att se till att de är av god kvalitet. 
Ann tycker att det är viktigt att människor allmänt börjar få upp ögonen för mediciners innehåll.
– Vad finns det till exempel i blodförtunnande eller blodtrycksmediciner? 
– Vi som arbetar med naturmediciner har beskyllts för att syssla med kvacksalveri och att det bara är tron som hjälper. Men människor tror på alvedon och andra läkemedel så det är ingen skillnad. Vetenskapen är också en tro, hur många gånger har inte den ändrats?
– Naturmedicin är en folkmedicin som har använts i tusentals år. Det är en självsanerande bransch, det som inte fungerar försvinner av sig självt från marknaden, säger Ann, som är upprörd över förändringen som hon menar får konsekvenser som samhället ännu inte anar.