Reportage

Hävda ditt livsrum

 

Ett kännetecken medberoende är att du låter andras välmående styra, du anpassar dig till någonting utanför dig själv istället för att styras inifrån av dina egna tankar, känslor och behov. Maja Ögren Anderssons son har varit tung missbrukare och hon arbetar varje dag med sitt medberoende 
 
Vi sitter hemma i Majas kök och fikar. Katten Axel slår med tassen verandadörren, han vill in och äta. Maja har många års speciell oro bakom sig, en lång tid när hennes Jonathan missbrukade bland annat heroin och livet var helt upp och ned. Nu är han ren, har bildat familj och har fått jobb och hon har fått distans till den extremt jobbiga tiden.
Förutom de akuta problemen med att ha en missbrukare i familjen, finns det en sida till som Maja tycker är viktig att belysa och det är medberoendet, en konsekvens hon fortfarande själv jobbar med.
Redan i början av Jonathans missbruk deltog jag i en anhörigvecka ett behandlingshem där jag blev uppmärksammad mitt medberoende. Det är när mitt välmående påverkas mycket av hur andra människor mår att jag låter det ta över mitt liv.
Den som är medberoende anpassar sig till någonting utanför sig själv och riskerar att tappa kontakten med de egna känslorna och behoven. För Majas del började det egentligen redan i uppväxten, hon hade en auktoritär pappa och fick tidigt lära sig att vara till lags, att sätta andras känslor framför sina egna.
Att lära sig att ta hänsyn till både sina egna känslor och andras ett sunt sätt är inte helt lätt, menar Maja.
Det är en svår gränsdragning. Vi mår ju bra av att hjälpa andra, men kan inte hjälpa någon annan om vi mår dåligt själva.
– Jag jobbar med detta varenda dag. För mig handlar det om att bli mer egoistisk och det låter kanske tokigt. Men jag behöver lyssna mig själv och inte låta andra göra intrång i mitt liv.
Maja använder ordet livsrum, när du inte hävdar ditt eget livsrum riskerar du att dåligt och att andra personers behov går djupt in i ditt eget liv att det styr dig.
Ett enkelt exempel är att om min man letar efter någonting far jag upp meddetsamma för att hjälpa honom eftersom det känns som om det är mitt fel att det han letar efter är borta, säger hon med ett skratt.
– En medberoende behöver lära sig att allt dåligt inte är hans eller hennes fel. Om till exempel någon i min närhet är dåligt humör, tränar jag mig att låta personen vara det utan att det påverkar mig.
Trots att Maja kände till konsekvenserna av medberoende tidigt i sonens missbruk, menar hon att hon inte hade kunnat göra något annat sätt än hon gjorde, nämligen ställa upp i alla väder. När en nära anhörig far illa något sätt blir vardagen fylld av oro, sorg, bitterhet, frustration, känslor av förlamning och frustration.
Det är fruktansvärt jobbigt att med ständig oro och ont i magen.
När din unge vill bli ren och börja om, tror du det och ställer upp, stöttar med pengar och allt du kan även om det har skett några gånger utan att det har hjälpt.
Maja vet att den som lever i en familj med missbruksproblem ofta känner sig ensam.
– Men vi är inte ensamma, att ha problem i familjen är vanligt och det behöver pratas mycket om det
Livet är inte lätt alltid, det är inte en fest bryggan jämt utan kan vara mycket komplicerat.
Samhällsbilden i dag är att allting ska vara bra hela tiden, att vi ska vara lyckliga och att det är onaturligt att dåligt. Det får inte göra ont.
Men livet gör ont i bland, menar Maja, och vi klarar mer än vi tror.
Livet är en konsekvens av en massa olika beslut och det handlar inte bara om att överleva, utan också om att skapa en mening ur det som sker.
En mening hon och Jonathan har skapat är att vara ute och berätta om sina erfarenheter och förhoppningsvis ge andra människor en tro sin förmåga att resa sig ur svåra saker. Maja har också skrivit en bok om sina upplevelser, Min älskade unge lockar fram både skratt och tårar hos läsaren.
Något som har burit Maja genom alla år är hennes tro Gud, en tro att det finns någonting större utanför henne som styr.
– Och som bryr sig om mig, säger hon med ett leende och rabblar Sinnesrobönen högt som bara den kan göra som har gjort det många gånger:
"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden". 
 
 
Profil:
Namn: Maja Ögren Andersson.
Ålder: medelålders.
Bor: i Tyringe.
Familj: man, fyra söner, fyra barnbarn och två väg.
Yrke: journalist, författare och föreläsare.
Hemsida: www.hosmaja.se 
 
Medberoende:
Alkohol är det vanligaste beroendet i det svenska samhället, men det finns många andra, till exempel narkotika, spel, sex och mat. Som anhörig kan du utveckla olika medberoendebeteenden, vilka kan ta sig många uttryck och är olika för olika individer. En person med medberoende påverkas och är upptagen av missbrukarens mående, sjukdom och vad den drogberoende gör och tänker. Den medberoende låter sig styras av missbrukarens känslor och beteende, det kan utvecklas till en känslomässig osjälvständighet. En anhörigs känslor kan vara tätt sammankopplade med missbrukarens känslor att den anhörige förlorar kontakten med sig själv.
I Sverige räknar man med att det finns omkring 1.6 miljoner anhöriga till missbrukare.
Lästips: Flodhästen i vardagsrummet av Tommy Hellsten.