Krönikor

En ny ram kan förändra livet

 

Det finns ett ord som jag skaffade mig en anledning att prata om i helgen och det är ordet ramändring. En ramändring kan inte bara förändra en tavlas utseende utan också ett helt liv. Och andras

För några år sedan stod det i tidningarna om en man som verkligen hade gjort en ramändring sitt arbete och det utan att han förmodligen kände till själva ordet

Han körde flygbuss, samma sträcka dag ut och dag in. Dag ut och dag in var han dessutom glad jobbet och såg till att hans passagerare också blev det om de inte var det när de gick . Han blev intervjuad om sitt sätt att sköta sitt arbete och fick frågan om han inte tyckte att det var trist att köra buss och dessutom samma sträcka varje det.

", jag kör inte buss", svarade chauffören, "jag kör människor". 

Han såg inte sitt arbete som att han körde buss, utan han underlättade för människor att ta sig fram och han ville också att de skulle minnas honom ett bra sätt när de gick av. Han tänkte aldrig att just linjen var densamma utan fokuserade alla nya människor som reste med honom

frågan om hur han kunde ha den inställningen varje dag svarade chauffören med de magiska orden: "därför att jag har valt det". 

När jag läste det första gången småsprang det rysningar längs ryggraden. "Därför att jag har valt det". Ja, vi har faktiskt hundraprocentig makt inom oss att välja inställning till stort och smått och kan också det sättet göra livet bättre för både oss själva och andra

Denne chaufför hade alltså satt en ny ram runt sitt arbete och gett det en mening som både han själv och andra hade glädje av varje dag

Ett förskräckligt enkelt exempel en ramändring som jag själv har gjort är trappan i vårt hus. När jag har glömt saker eller när någon kallar ska jag erkänna att jag många gånger har tänkt, "varför köpte vi inte ett enplanshus?". Men sedan jag blev bekant med ordet ramändring tänker jag istället: " bra att vi har en trappa inomhus, får jag lite motion när jag har glömt något en av våningarna". 

Allt vi tolkar utanför oss själva handlar i grund och botten om en inre inställning och det är väl fantastiskt att vi har möjlighet att välja hur vi ska ta det, även om vi inte alltid inser eller ser den möjligheten. Eller förresten ens vill se att vi har den eftersom vi ibland faktiskt inte känner för att bjuda till.

Att vi har fått gåvan att ändra inställning är inte detsamma som att det alltid är lätt, men ibland kan det till och med vara nödvändigt att använda oss av den för att vi ska överleva

Anthony Robbins, som skrivit boken Finn din inre styrka där ordet ramändring är centralt, berättar om en person som satt sju år i ett krigsfångeläger. För att överleva med förståndet i behåll föreställde han sig fångenskapen som en prövning som skulle göra honom stark, med möjlighet att lära sig mer om sig själv än han någonsin gjort tidigare. Allt som hände i fånglägret bestämde han sig för var ett led i sin egen personlighetsutveckling. När han kom hem var han som en ny person i positiv bemärkelse.

"Den som vet mycket om andra kan vara lärd, men den som förstår sig sig själv är klokare. Den som styr andra kan vara mäktig, men den som förmår styra sig själv är ännu mäktigare".  Laotse: Tao Teh Ching. 

Något att tänka