Reportage

Viktiga hormoner

 

Marianne Arnström har jobbat inom hälsokostbranschen i 35 år. De senaste nio har hon ägnat åt hormoner och har tagit som sin uppgift att informera om naturliga hormoner. Det finns en orsak till varför vi blir sjuka, menar hon, och det är inte östrogenbrist.
 
Östrogenbrist är en vanlig förklaring till kvinnors ohälsa och många kvinnor äter mediciner mot det. Under sitt seminarium vänder Marianne begreppen och frågor från kvinnorna i gruppen fullständigt haglar över henne
Det står helt klart att vi kvinnor kan väldigt lite om hur vår kropp fungerar, samma sak gäller förmodligen också för män och deras kunskap om sin kropp, och vi litar att vi får rätt hjälp när vi söker vård
Men för många kvinnor minskar inte besvären tillräckligt mycket till exempel vid PMS eller klimakteriebesvär, trots medicinering, det vittnar flera om just vid det här seminariet  och de lever också med biverkningar av medicinerna. 
Marianne hämtar sin information från en amerikansk läkare, John Lee, som hävdade att många mäns och kvinnors hormonella problem handlar om obalans mellan östrogen och progesteron. Han menade att de flesta människor har för lite progesteron och för mycket östrogen. 
– Vi har östrogenliknande ämnen omkring oss överallt och påverkas av dem. Bland annat finns de i avgaser, färger, myggspray, ogräsmedel och plast, vi ska undvika alla plastbyttor. 
– Enligt John Lee är snart den siste pojken född som kan bli pappa om vi inte gör något åt miljöproblemen. Vi experimenterar med våra barns liv, säger Marianne, som ryser när hon tänker på spädbarn som dricker mikrovågsvärmd välling ur en plastflaska med plastnapp. 
Hennes egen resa in i hormonernas värld började med att hon fick ett kassettband med en föreläsning av John Lee. Hon lyssnade på det och var fast. Sedan dess har hon slukat böcker om hormoner och håller i dag föreläsningar i ämnet, väl medveten om att informationen strider mot den gängse uppfattningen om hormonerna östrogen och progesteron. 
Men hon är passionerat intresserad av ämnet och vill upplysa människor om det som hon tycker förtigs. En av orsakerna till att människor inte får veta något om progesteronet är att det inte finns pengar att göra på det, menar hon.
– Det går inte att ta patent på något som är naturligt. 
Marinne är också sin egen försökskanin. Hon upptäckte till sin förvåning att hon var benskör, vilket har att göra med progesteronbrist, enligt doktor Lee. 
– Jag tyckte att jag gjorde allting rätt och gjorde mer än de flesta vad gäller kost och motion, ändå var jag benskör. 
Det enda hon inte hade provat var naturligt progesteron. Hon köpte en progesteronkräm som skulle smörjas på huden, huden har den bästa upptagningsförmågan, och åt samtidigt kosttillskott. Resultatet blev att bentätheten ökade.
– Benskörhet har inget med kalk att göra. Ju mer kalk vi äter, desto värre blir det. Det är magnesium vi behöver och dessutom vitamin C och D3. 
Dr John Lee arbetade som husläkare och ville förstå orsaken till sina patienters problem, inte bara behandla symptomen. Han blev uppmärksammad på hormonell obalans efter ett föredrag om naturliga hormoner som en kollega höll 1978 och fick  bekräftelse på sina egna funderingar. Många av symptomen hans patienter hade kunde ha att göra med en hormonell obalans eller felaktig medicinering.  
– Kvinnorna var sjuka av för mycket östrogen och för lite progesteron. Det finns de som säger att progesteron är farligt, men då pratar man om syntetiska gestagener. 
– Läkarna ger alltid syntestiskt gestagen i samband med östrogen eftersom det minskar risken för livmodercancer, men problemet är att gestagenerna ökar risken för bröstcancer. 
– Om du är östrogendominant blockeras östrogenreceptorerna så att de inte tar in allt östrogen. Därför verkar det som om du behöver östrogen. 
– Men om du tar naturligt progesteron släpper blockeringarna och du kan ta upp det egna östrogenet. De som jobbar med naturliga hormoner börjar därför alltid att rekommendera naturligt progesteron, berättar Marianne. 
Hon råder inte människor att själva laborera med sin hälsa, men råder dem som frågar att ta reda på hur kroppen fungerar. 
– I stort sett alla som kommer på mina seminarier är kvinnor som har fått nog av vanliga läkemedel och deras biverkningar. 
– Vi måste tänka på vad vi gör med vår kropp, det finns en orsak till att vi blir sjuka, säger hon och pratar kost, motion, stress, hur vi tänker, att vi har blivit skrämda för att sola på sommaren och därför har D-vitaminbrist, att vi behöver kosttillskott, att vi ska lyssna inåt och lita på vår magkänsla. 
– När kroppen är ur balans läker den inte sig själv. Men det är aldrig kört, det finns alltid en möjlighet att skapa balans igen även om det ibland kan ta tid. 
 
 
 
Profil: 
Namn: Marianne Arnström.
Ålder: 65 år. 
Familj: fyra barn. 
Yrke: hälsoarbetare. 
 
 
John Lee: 
Doktor John Lee arbetade i 25 år med naturliga hormoner. Han pratade om  "östrogendominans" och menade att det är en av orsakerna till mäns och kvinnors problem i den industrialiserade världen. Vi har för mycket östrogen och för lite progesteron. John Lee bedrev egen forskning och lutade sig också emot andras, bland andra amerikanska och franska kolleger, och han skrev själv sex böcker i ämnet. Han dog i oktober 2003.  
 
Hormoner: 
Kroppens hormonsystem består av flera körtlar som bildar signalämnen, så kallade hormoner. De transporteras med hjälp av blodet och når hela kroppen. Hormonerna styr mycket av det som händer i kroppen, bland annat ämnesomsättningen, tillväxten, salt- och vattenbalansen, könsmognaden och sexualdriften, fortplantningen. Kvinnliga könshormoner är östrogen och progesteron och exempel på manligt könshormon är testosteron. 
Källa: www.1177.se 
 
 
Läs mer om hormoner på: www.johnleemd.com, www.hormoni.se, 1177.se, www.lakemedelsverket.se.