Krönikor

Törs vi rota i den heligaste boken?

 

Tanken hur historien speglas vaknade ur sin slummer när jag nyligen tittade in i årskurs åttas religionsböcker. Jag läste fakta om katolska, ortodoxa och lutherska kyrkan, om ceremonier och regler. Det jag funderade över var att när det stod till exempel att kvinnor inte hade samma rättigheter som män, följdes det inte av någon förklaring
Ungdomarna får läsa ATT kvinnor inte hade samma rättigheter, men inte varför. Varför var det att kvinnan tillhörde mannen, hur kom den äganderätten till? Ett resonemang kring det utifrån vårt moderna synsätt efterlyses i läroböckerna. Vi vill väl att våra barn och ungdomar ska bli kritiskt tänkande individer och inte bara köpa dåtidens människosyn rakt av?  
Jag tillåter mig att generalisera grovt och misstänker att de flesta läroböcker i religion är i samma anda. De speglar hur det var den tiden, men förklarar inte varför. Det görs inte heller i bibeln, trots att påtryckningar utövades inför nyöversättningen år 2000 för att en förklaring till kvinnosynen inskriven i förordet.  
En av många påtryckare var författaren Birgitta Onsell och så här skriver hon i sin bok Efter tusen år av tystnad:
"De flesta människor har knappast lagt märke till eller huvud tänkt på att det i bibeln existerar en skillnad i värde mellan kvinnor och män. Så självklar tycks den vara. Än mindre kopplas dagens jämställdhet samman med Den heliga skrifts uppfattning om 'det andra könet'. Vi noterar frånvaron av kvinnor i exempelvis läroböcker och undervisningsmateriel i historia, litteratur och konst. Vi ser arbetsmarknadens värderingar av kvinnors arbete, särskilt i ekonomiskt svåra tider. Vi blir upprörda över hur barn och vårdfrågor hanteras och förfäras över kvinnomisshandel och pornografi." Och så fortsätter hon: 
"Men törs vi söka några rötter till diskrimineringen i patriarkatets heliga skrift?"
Ja, törs vi det? Törs vi undra över varför Adam och Eva och alla andra par efter dem bara födde söner? Den som läser släktleden läser om hundratals år när det bara föddes pojkar. Men dessa söner hade faktiskt fruar och en självklar fråga är vem som födde flickorna som skulle bli fruar? Eller kom de till av lerklumpar eller revben allihop?
När en kvinna inte blev gravid var det hon som var ofruktsam. Varför var det med automatik hennes fel?
Och vad betyder Pred 7:27?: "Då fann jag något som var bittrare än döden, kvinnan som själv är ett nät och har ett hjärta som en snara och armar som är bojor. Den som behagar Gud kan undkomma henne, men syndaren blir hennes fånge". 
Utan att på något sätt beröra själva kärnan i Gudstron, alltså människors längtan att tro på något högre än dem själva, är det en brist med konsekvenser om våra barn helt utan ett modernt resonemang får läsa om hur det var förr. Förhoppningsvis finns det kloka lärare som på egen hand skapar diskussioner utanför både läroböcker och bibel. 
Det är lätt att föreställa sig att dåtidens makt förtryckte kvinnan och dolde hennes skaparkraft för att ge den till mannen. En kraft som männen själva ville ha, men inte kunde få och människors minne om att de en gång dyrkade gudinnan måste raderas. 
Finns det någon lärobok som ger våra barn och ungdomar hela bilden av historien? Om inte är det hög tid att en sådan skrivs.