Reportage

Tron som medicin

 

Läkaren Jan Oleby anmäldes till Socialstyrelsen för att han arbetade med healing. Han blev friad och åker nu landet runt för att berätta om sin process samt om människans självläkningsförmåga i syfte att bygga en bro mellan vetenskap och andlighet
 

 

Det var damen i lila som gjorde att Jan Oleby började intressera sig för andra sätt att se sjukdomar och läkning än den konventionella. Damen i lila hette Maria och var en mycket speciell kvinna som de allra flesta tyckte var jobbig. Jan hade jobbat som läkare i tio år när hon kom in i hans liv och vände upp och ned begreppen.
– Jag hade jour sjukhuset och det var stressigt när Maria haltade in, hon hade ont i en fot
Jan konstaterade att hon hade stukat den och Maria sa att "ja, det visste hon väl, men vad står det för?". 
– Jag förstod inte vad hon menade jag förklarade en gång till att hon hade stukat foten och att den behövde bli omlagd
Maria envisades med att veta vad den stukade foten stod för och Jan blev irriterad och skickade henne vidare till sköterskan
Ett par dagar senare fick jag ett kuvert med en lila näsduk i. Jag förstod först ingenting, men tänkte att vad gör jag med en näsduk? Jo, snyter mig. Vad står lila för, jo, andlighet
Jan drog slutsatsen att Maria ansåg honom som andligt osnuten och tog kontakt med henne
– Jag gick till hem till henne för att dricka kaffe och hon rekommenderade mig att läsa Carl Gustav Jungs bok Människan och hennes symboler. Jag köpte den och sträckläste
Natten efter jag var färdig drömde jag att jag metade och fick ett våldsamt napp. Jag förstod att jag var rätt spår. Ända sedan dess har jag använt drömmar i mitt arbete som läkare
Liksom våra drömmar handlar om symboler, menade Maria att hennes fot stod för någonting symboliskt, att det fanns en djupare anledning till att hon hade stukat den än att hon just bara hade stukat den.  
– Hon var min första lärare. Min andra var en vis man som pratade om esoteriska läror och jag utbildade mig i healing. Jag lärde mig om guidade inre resor och drömspel som jag kunde använda som läkare och i min sidoverksamhet
Det gav fantastiska resultat. Genom de verktygen kunde patienterna sin barndom, som ofta är orsaken till många sjukdomar
Jan utvecklade alltså en sidoverksamhet där han än i dag jobbar med healing och mediumskap. Det var också den verksamheten som gjorde att en anonym person anmälde honom till Socialstyrelsen. Jan trodde att han skulle bli av med sin läkarlegitimation och sa därför upp sig från den vårdinrättning där han jobbade. Bättre att förekomma än att förekommas, tyckte han
– Men efter 17 månaders utredning blev jag friad och fick behålla min legitimation. Nu föreläser jag om min process och når också ut med mitt synsätt människans självläkningsförmåga.
Att det finns ett sådant motstånd mot healing i Sverige beror enligt min mening bland annat okunskap och att det finns en rädsla inom läkarkåren att tappa makt. . 
Västerlandet präglas av en övertro intellektet och logiken, att alla problem kan lösas via hjärnan. Känslomässiga problem måste lösas via känslan.
Enligt Jan är medicinska universitetskliniker i USA ense om att 90 procent av alla sjukdomar orsakas av stress och det förklarar också till stor del orsaken till kroniska sjukdomar
Han vill medverka till att bygga en bro mellan vetenskap och andlighet. Den svenska skolmedicinen är oerhört bra akutvård och kirurgi, men inte kroniska sjukdomar, menar han. Där behöver läkemetoderna bli fler, men i Sverige går förändringen väldigt långsamt
– Healing används inom sjukvården i många länder runt om i världen, men inte i Sverige. Här låter vi oss styras av läkemedelsbolagen
Jan anser att svensk medicin inte har hängt med i de nya rönen, han berättar att kvantfysiken helt har förändrat tankemönstret inom sjukvården i världen
Det krävs forskning, säger vi i Sverige, men den forskningen finns redan, bland annat i USA. Varje föremål är ett kraftfält, också människan, och dessa kraftfält kan kommunicera med varandra och med universum. Därför fungerar healing.   
Han är helt övertygad om att framtidens medicin handlar om energibalansering. För honom är healing ett sätt att återskapa och tillvarata kroppens egen självläkande förmåga
Att tro sitt tillfrisknande är kroppens starkaste medicin.
 
 
 
Profil
Namn: Jan Oleby.
Ålder: 74 år
Bor: i Hultsfred.
Familj: fru och vuxna barn. 
Gör: är legitimerad läkare, föreläsare samt driver en enskild firma där han jobbar med healing och mediumskap
Filmtips: The Living Matrix, en amerikansk film om healing där vetenskapsmän, psykologer, forskare inom bioenergi och holistiska terapeuter delar med sig av sin kunskap, sina erfarenheter och insikter. Den innehåller också fallbeskrivningar
 
 
 
Kvantfysik
Den moderna beskrivningen av mikrokosmos, det vill säga det allra minsta: atomer, atomkärnor, elementarpartiklar. I den vanliga världen skiljer vi vågor (havsvågor, ljud, en svängande sträng) och partiklar (en bil, en spelkula). I kvantfysikens värld är det annorlunda, alla objekt har både partikelegenskaper och vågegenskaper samtidigt. Experiment bekräftar att det är
Källa: www.fysik.org
 
Esoterik
Hemlig lära eller inre insikt, tillgänglig enbart för de invigda
Källa: www.ne.se
 
Healing:
Helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande
Källa: www.ne.se