Reportage

Kroppen ger svaren

 

För Susanne Billander är ordet sjukdom en sjuk dom eftersom det ger en känsla av att något är definitivt. Hon jobbar med ett annat synsätt, nämligen att det som gör en människa sjuk är en biologisk följd av någon form av konfliktchock. Metoden kallas metamedicin
 
 
Ett av de verktyg som Åsa Brita Simonsson i förra veckans reportage hade använt sig av sin väg att bli frisk var metamedicin. Susanne Billander är medveten om att metamedicinens tankar kan vara svåra för många människor att ta till sig. Vi har lärt oss att sjukdom är något som verkar drabba oss utan någon speciell anledning, men att sjukdomar skulle kunna vara en biologisk följd av en process djupt inom oss är en annorlunda tanke. Åtminstone i Sverige, även om sambandet mellan psykisk och fysisk hälsa egentligen har varit känt länge
– Vi står inför en medicinsk revolution, ett helt nytt sätt att se sjukdom och läkande, säger Susanne.
Hon räknas som den som har tagit metamedicinen till Sverige och jobbar alltså med att hjälpa människor se sin sjukdom och sina problem med nya ögon. Hon påpekar att det är viktigt att gå till läkare, metamedicin är en analysmetod och ett verktyg för att läkas på ett djupare plan och inte en metod för självhjälp. 
Metamedicinens tankar kommer ursprungligen från en tysk läkare, Ryke Geerd Hamer. Han hade varit frisk i hela sitt liv, men fick plötsligt diagnosen testikelcancer och satte sjukdomen i samband med att hans son blivit skjuten några månader tidigare. Sonen, som bara var 17 år, dog i Hamers armar på sjukhuset. Året var 1978. 
Hamer ville undersöka om det faktiskt fanns ett samband mellan cancer och chock  och eftersom han jobbade som läkare hade han möjlighet att intervjua patienter. 
Susanne berättar i sin bok Metamedicin att Hamer började intervjua kvinnor som hade äggstockscancer. Anledningen till att han valde kvinnor var att de var lättare att intervjua än män. Han såg äggstockar som en motsvarighet till testiklar och ville veta om kvinnorna hade varit med om någon chockartad upplevelse de senaste två åren innan de fick sin diagnos. Svaret var att samtliga helt oväntat hade förlorat en närstående. 
Efter 20 års forskning och intervjuer med 31 000 patienter med olika cancerformer konstaterade Hamer att svåra sjukdomar börjar med en konfliktchock av något slag. Hans slutsats orsakade honom bland annat en indragen läkarlegitimation, men på 1990-talet blev hans teorier undersökta och bekräftade, bland annat av Onkologiska institutet i Bratislava, Slovakien.
Susanne driver en terapeutisk verksamhet i metamedicin och hon utbildar också terapeuter. Metoden går ut på att ställa frågor, frågor som ska ta personen bakom symptomet, bortom sjukdomen och vidare in i sig själv. För att belysa magin, som Susanne kallar det som sker när frågan träffar rätt, berättar hon om en tjej som hade fått diagnosen Crohns sjukdom. (En inflammation i mag- och tarmkanalen som enligt www.vardguiden.se är livslång. Reds anm). 
– Flickan hade tillbringat mycket tid på sjukhus och åt starka mediciner. 
Enligt metamedicinen står tarmen för absorbering och problem med tarmen kan vara till exempel att inte kunna smälta någonting, att vara rädd för svält, att känna sig bitter över någonting. Tillsammans med den unga tjejen närmade hon sig en djupare syn på sjukdomen och det kom fram att flickan var svältfödd på kärlek från sin pappa.
– När jag ställde frågan om hon upplevde ickekärlek brast hon i gråt och började berätta om sin pappa. Det visade sig att roten till hennes problem fanns längre bak i släkten och när hon löste upp knuten blev hon av med Crohns sjukdom, säger Susanne.
– Början på en sjukdom är en konfliktchock, när känslor blir så stora att vi inte kan ta hand om dem packar vi in dem. I hjärnan finns en "karta" för alla organ och vävnader i kroppen och när något oväntat sker slår det ned som en blixt i huvudet.
Det symptom vi får beror på var "blixten" slår ned, vilka sanningar vi har inom oss och vilka medvetna och omedvetna tolkningar vi gör av det som hände, menar Susanne. 
– Kroppen är som en budbärare för saker vi inte har förlöst inom oss och vi kan välja att antingen säga ja till expansion eller nej, rör inte mitt liv, trolla bara bort mitt symptom. 
– Om du vill lära känna dig själv kan du fråga dig vad symptomet vill säga dig. Vem skulle du vara utan det och vad är du bortom det? Livet blir mera intressant om vi är våra egna deckare och vill lösa vår livsgåta, säger Susanne.
 
 
.Profil:
Namn: Susanne Billander. 
Ålder: 32 år. 
Familj: man och två barn. 
Bor: i Sundsvall. 
Sysselsättning: egen företagare, driver en kurs- och terapeutisk verksamhet. 
Hemsida: www.metamedicin.se
 
 
 
Susanne om metamedicin
Susanne Billander utbildade sig till NLP Master practitioner och fick en djup förståelse för sambandet mellan kropp och sinne. När hon kom i kontakt med metamedicinen och dess biologiska förklaring till sjukdomars uppkomst visste hon att det var det hon skulle jobba med. Genom att se sina egna fysiska symptom som tecken på olösta, inre konflikter har hon hittat vägen till både sig själv och en bra hälsa. Nu sprider hon kunskap om metamedicin, men menar att det är upp till var och en att ifrågasätta och inte minst testa modellen på sig själv. 
Frågor du kan ställa om ditt fysiska symptom: 
1. Vad har organet för biologisk uppgift i kroppen?
2. Det symptom som organet visar, hur skulle det kunna likna det som pågår i ditt liv just nu?
 
Susanne är övertygad om att metamedicinen ska revolutionera vårt sätt att se på sjukdom och läkning, men en dylik revolution är inte ett krig mot skolmedicinen utan en utveckling mot att vi återknyter kontakten med vår inre auktoritet, menar hon
 
 
Definition av begreppet metamedicin
Kan delas upp i tre ord. 
Meta kommer från grekiskan och betyder över eller bortom. 
Holistisk, omfattar inte enbart den fysiska kroppen utan också sinne och själ. Inte bara det som inträffar i vårt liv utan också våra tankar och värderingar om det inträffade.  
Biologisk. Metamedicin baseras på naturlagar, alltså ett fenomen som när det upprepas alltid blir samma resultat. 
Källa: boken Metamedicin av Susanne Billander.