Reportage

Från egoism till empati

 

Mänskligheten står inför många globala kriser och hundratals allvarliga samhällsproblem som kan innebära ett storskaligt sammanbrott av vår civilisation. Det är hög tid att vi reflekterar över vår samtid, säger Christer Nylander, ekonom och ingenjör
 
 
 
En av anledningarna till att Christer Nylander jobbar med en vision om ett nytt och  hållbart empatiskt samhällssystem är hans långa erfarenhet som ekonom och ingenjör. Han har befunnit sig mitt i materialismens högborg, men saker hände som fick honom att lämna sin karriär och sakta tempot radikalt i livet, vilket också gav honom tid för eftertanke kring den tid vi lever i. I dag ser han hur förblindad han var, trots att han egentligen redan hade insett att det är nödvändigt att vi skapar ett nytt samhällssystem
– Vårt samhälle fungerar mycket mer absurt än vi tror. Som jag ser det är vi förblindade för hur världen egentligen ser ut och fungerar. 
Christer anser att politiker tills nu har använt mildrande symptombehandling med föga framgång. De har inte förstått den verkliga orsaken bakom problemen. Den är ett djupt egocentriskt samhällssystem som uppkommit genom en allt aggressivare företagsreklam som genomsyras av frosseri, girighet, avundsjuka, vällust, likgiltighet, högmod, lättja, vrede och pessimism. De sju dödssynderna. 
– Vår värdegrund gäller allt från hur vi bemöter en medmänniska på gatan till hur vi beslutar i kärnvapenfrågor. Vi är tankemässigt och verbalt ofta empatiska, men i vårt agerande finns bara glimtar av empati, säger Christer, som fullt och fast tror på att en förändring är möjlig. 
– Om medborgarna har tillåtit ett system som gjort dem egoistiska med oanade kostnader och arbetskrav som följd, är det fullt möjligt att istället skapa ett empatiskt samhällssystem som omvandlar vår sargade planet till en diamant i universum. 
Det som skapar ett livsbejakande och långsiktigt uthålligt samhälle är förnöjsamhet, tålamod och medkänsla, generositet, intimitet, förundran och engagemang, ödmjukhet och optimism, menar Christer, och säger samtidigt att de som tror att ett sådant samhälle är en utopi har en låg tilltro till människans förmåga. 
– Några kanske ängslas över de kostnader som förändringsarbetet medför, men  det absurda är att vi anser oss ha råd med alla våra nuvarande samhällsproblem. 
Vi kommer billigt undan om vi startar nu. 
– Det som formar våra värderingar är all information vi får, vi bombarderas med reklam och det påverkar oss mer än vi tror. Vi behöver lära oss att styra våra egna värderingar istället för att bli hjärntvättade av reklamen. 
– Våra värderingar är vår bästa tillgång och det är tillväxtmotorn vi behöver.
Ett empatiskt samhällssystem lägger inte tonvikten på produktion av materiella ting utan på utveckling av tjänsteprodukter och varje enskild individ. 
Men för att en förändring ska kunna åstadkommas måste vi förstå hur saker fungerar och Christer tar vardagens sopsortering som exempel. 
– Kraften får inte gå åt till att hitta nya sätt att sortera sopor på, vi hinner inte det längre. Vi måste ta itu med problemet som ligger bakom att vi har så mycket sopor istället för att vara fast i symptomtänkande. 
1900-talet var ett mörkt århundrade på många sätt och nu skördar vi frukterna av det. Christer har gjort en lång lista på samhällsproblem som tillsammans är gigantiska, exempelvis fysisk och psykisk ohälsa, orättvisor, sociala problem och politikernas oförmåga att hantera det. Hotet mot klimatet och de ekologiska systemen, hållbara lösningar kring energi och ekonomi är andra frågor som det är bråttom att ta itu med. 
– Det pågår ett ökande globalt engagemang för ett långsiktigt uthålligt samhälle, men det är viktigt att se till helheten och inte fördjupa oss i detaljer. Vi måste våga slänga av oss ryggsäcken med all gammal kunskap, se världen med nya ögon och formulera utmanande visioner. 
Det som också behövs för att skapa ett empatiskt samhällssystem, menar Christer, är att balansera den kommersiella reklamen genom att sprida andra budskap. Han ser framför sig hur kommuner engagerar markägare och privatpersoner för att sätta upp skyltar med budskap om exempelvis medkänsla, generositet och förundran. 
– Vi behöver lära våra barn motsatserna till de sju dödssynderna, säger Christer, som i sin vision om ett medkännande samhälle också tänker sig att empati är ett kärnämne i skolan. 
 – Vi måste skapa förutsättningar för alla även om vi är olika och bor på olika platser på jorden. Om människor mår bra, inte bara i vår närhet, mår vi också själva bra. Vi är inte så mycket "jag" som vi tror utan vi är alla runt omkring oss. 
 
 
 
Profil: 
Namn: Christer Nylander
Ålder: 52 i år. 
Familj: fru och tre barn. 
Bor: i Lund. 
Motto: "det är inte friskt att vara lojal mot ett sjukt samhällssystem". 
Hemsida: www.valuesandnorms.com
 
 
 
Ett empatiskt samhällssystem: 
Tre avgörande initiala projekt utgör grunden för en mängd förändringar i hela samhället: balansering av egocentrisk företagsreklam genom empatiska budskap som gynnar ett långsiktigt livsbejakande samhälle, informationskampanjer och en organiserad nationell folkrörelse, empati som nytt kärnämne i skolan. 
I ett empatiskt samhällssystem behövs färre lagar och mindre byråkrati eftersom människor med automatik agerar mer förnuftigt och medmänskligt. En empatisk tillväxtmotor tar fram kreativiteten, engagemanget, medkänslan, optimismen, samarbetsviljan och det långsiktiga tänkandet för att skapa tillväxt. Skillnaden mellan nuvarande och framtida tillväxt är att den sistnämnda kommer att byggas allt mer på tjänsteprodukter och psykologisk tillväxt som tillför livskvalitet och resurssnåla behovsbaserade materiella produkter av hög kvalitet. På det sättet skapar vi en global livsmiljö som är livsbejakande och uthållig. 
Källa: www.valuesandnorms.com
 
 
 
De sju dödssynderna: 
Högmod, lättja, girighet, vällust, avund, frosseri och vrede. 
 
Motsatsen: 
Förnöjsamhet, tålamod och medkänsla, generositet, intimitet, förundran och engagemang, ödmjukhet, optimism.