Reportage

Vägrar att styras

 

 

– Vi behöver förstå hemligheten bakom våra sjukdomar och läkande för att hålla oss friska, säger Catarina Bäckstrand, som var en av arrangörerna av seminariet Hjärnan, kroppen och tanken i Växjö som ligger till grund för pågående artikelserie En annan sida
 
 
Det finns ett samband mellan att ett utmattningssymptom och att inte ha lyssnat kroppen. De allra flesta av oss kan förstå att den som får ett sådant symptom själv har låtit sig drivas långt att det till slut blir en sjukdom
För Catarina och många med henne är det en sanning att också andra sjukdomar kommer inifrån, att djupa och omedvetna processer till och med kan orsaka svåra sjukdomar som cancer. 
Första gången jag tänkte den tanken kändes den förbjuden och jag vågade inte säga den högt, berättar Catarina, som ända sedan tonåren har varit intresserad av livets okända sidor och känt att hon har en kunskap inom sig som hon inte har förstått själv
Hon är noga med att påpeka att synsättet att vi är omedvetna medskapare till våra sjukdomar absolut inte handlar om att skuldbelägga och att prata i termer om att det är personens eget fel att han eller hon blivit sjuk. Det handlar istället om ett hopp om att det finns en orsak till en svår sjukdom och om den sjuke finner den och börjar jobba med den, öppnar han eller hon för möjligheten att hjälpa kroppen att självläka
Catarina har ett förflutet bland annat som informatör, men jobbar också med alternativa behandlingsmetoder och personlig utveckling. Just nu går hon en utbildning i healingmassage och samtal i Danmark och förra sommaren kom hon i kontakt med begreppet metamedicin (som del 3 i denna artikelserie handlade om, reds anm) och det slog an en ton djupet. 
– Det var en kompis till mig som ringde och tyckte jag skulle plocka hem en e-bok som handlade om metamedicin. Jag gjorde det och kände i hela kroppen att det här måste jag veta mer om. 
– Jag fick en bekräftelse på den där förbjudna tanken, att våra sjukdomar har sitt ursprung i en process inom oss. De flesta av oss letar efter lösningar utanför oss själva, istället för inombords. 
Catarina berättar om hur hennes arbete med sin egen, inre utveckling har berikat hennes liv och hälsa. Hon fick migrän som tonåring och tack vare att hon har börjat våga titta på sitt livsmönster och jobba med sina rädslor och beteenden som kommer från upplevelser i barndomen, har hennes migrän börjat ge med sig. 
– Då var den ett handikapp, men det är den inte idag. Det är värt att leta i sitt inre, även om det kan vara jobbigt, säger hon med ett övertygande leende. 
– Jag tror verkligen att vi kan göra saker för oss själva, vi har för mycket tillit till att andra ska lösa våra problem. Jag tror att vi kan vara ledare i vårt eget liv. 
– Det jag har svårt att tro på är att ett symptom är livslångt.
Catarina har själv gått igenom bland annat svåra stressymtom, ständiga problem med bihålor och då sin migrän. Hon ser hela tiden sambandet mellan hur hon har mått inom sig och de sjukdomar hon har drabbats av. Ett tydligt exempel, säger hon, är att hon efter sin skilsmässa åkte till England och när hon var där fick hon bältros. 
– Jag förstod att jag fick det på grund av den separationsstress jag hade levt i och att utslagen bröt ut när jag fick distans. Enligt den metamedicinska modellen är utslagen tecken på läkning. 
Catarina berättar om ytterligare ett  exempel där hon ser att kroppen har väglett henne. Hon fick plötsligt högt blodtryck, trots att hon alltid haft lågt och blev sjukskriven. Blodtrycket stabiliserades och hon kunde börja jobba igen. 
– Då blev det högt igen. Kroppen sa ifrån att jobbet var fel, berättar Catarina som efter ytterligare en sjukskrivning bestämde sig för att lyssna på kroppen och sluta på sitt jobb. 
– Jag har inte haft högt blodtryck sedan dess. 
Hon är snart färdig med sin utbildning i metamedicin och avslöjar att hon har en dröm. Med tanke på hur svårt det är att få in alternativa behandlingsmetoder inom den skolmedicinska ramen i dag känns hennes dröm avlägsen, men den finns likväl. 
– Jag drömmer om att starta ett friskhus där alla kompetenser finns under samma tak, både skolmedicinska och alternativa. Ingen metod ska vara viktigare än någon annan utan det viktiga är vad som är bäst för klienten.
Eftersom Catarina vill få ut det budskap om orsaken till sjukdomar som hon själv lever efter och tror på, arrangerade hon seminariet Hjärnan, kroppen och tanken i Växjö tillsammans med Bo Karlsson, Vislanda, Lena Gustafsson, Åseda och Lisa Viberg, Åseda. 
Hon vill gärna dela med sig av det hon själv erfarit, att när vi vågar se jobba med våra inre processer ger vi också kroppen möjlighet att läka. I den processen är självkänslan a och o, menar Catarina. 
– Det är viktigt att jobba på självkänslan så vi kan agera utifrån balans och egna värderingar och inte låter oss styras av gamla konflikter. 
 
 
 
Profil: 
Namn: Catarina Bäckstrand. 
Ålder: ska bli 49. 
Bor: i Norrhult, fyra mil från Växjö. 
Familj: två vuxna döttrar. 
Gör: driver eget företag inom friskvård och personlig utveckling. 
Hemsida: www.entiretyab.com
 
 
Exempel på den metamedinska modellens syn på vilka konflikter som orsakar sjukdomar i specifika organ i kroppen: 
 
Organ Konflikt
 
Bihålor Mycket stinkande konflikt. Något som går dig starkt på nerverna. 
Halsmandel Oförmåga att svälja (acceptera) eller få ur sig något, eller inte få något man gärna vill ha. 
Överhud Separationskonflikt, förlust av kontakt med symtom som eksem, inflammation, klåda, psoriasis. 
Leder Självnedvärderingskonflikt. 
Lever Svält, existenskonflikt, känsla av att inte klara sig. 
Muskler Självnedvärdering, inte kunna bära vikten av en konflikt. 
Sköldkörtel Oförmögenhet att ta tag i något/någon eller inte bli av med någon/ något. 
Njurbäcken Inte kunna markera sitt revir, inte kunna sätta gränser. 
Sköldkörtel Bl.a. Maktlöshet, rädsla, oförmögenhet att ta tag i något. 
Blindtarm Osmältbar ilska, ofta i samband med en avskyvärd situation. 
 
Källa: boken Metamedicin av Susanne Billander.