Reportage

Det du inte vill se

 

Skuggan är den delen av dig som du inte vill att andra ska se. Du kanske inte ens vill se den själv utan förtränger att den finns. Men skuggan är inte bara negativ, i den finns också våra önskningar, menar Amelia Falk Backenhof, psykolog
 
Om du vill upptäcka din skugga kan du välja ut en bra egenskap hos dig själv som du absolut inte vill bli av med. En egenskap du tycker om och som du vill att andra ska se, berättar Amelia. 
Tänk sedan efter vad motsatsen till den egenskapen är. Där har du en del av din skugga
Ett annat sätt att lära känna din skugga är att betrakta dig själv i mötet med andra människor. Om du retar dig någon, föreställ dig i tanken att du pekar finger åt honom eller henne. Titta sedan handen och se hur många fingrar som pekar tillbaka dig själv
– Det vi ogillar hos oss själva ser vi hos andra, vi projicerar det andra, säger Amelia, som också har ett annat tips hur du ska identifiera din skugga
– Om du blir riktigt arg för något som någon annan säger till dig, till exempel att du har behov av bekräftelse, då är det just ditt behov av bekräftelse du behöver titta på. 
– Ju mer vän du är med din skugga, desto mindre sårbar blir du. 
Innan vi blir medvetna om den ständige följeslagaren som härbärgerar vår negativa syn på oss själva, finns den i det omedvetna. Vi tror att vi kan förtränga skuggan, men den låter sig inte nöjas med det utan tar sig friheter. Den kommer bland annat till uttryck när vi känner avundsjuka, när vi pratar illa om andra människor, när vi smygäter godis under en diet, skåpsuper, när vi gör sådant vi aldrig skulle erkänna exempelvis porrsurfar, när vi skäms över oss själva. Skuggan finns också med som en del av syndabockstänkandet. 
Ibland kan vi bära på en känsla av att vara en bluff, att vi inte är helt uppriktiga, vilket kan bero på att vi människor har en tendens att försköna oss själva inför andra. Det syns inte minst på facebook, menar Amelia. 
– Vi vill gärna framställa oss själva som bättre än vi tycker vi är. När vi då känner oss som en bluff beror det på att vi tror att alla andra pratar sanning, att alla andra faktiskt är bättre än vi. 
– Att se sig själv i en bättre dager är också att bygga en vallgrav mot skuggan, vi tror att vi minskar risken för att den ska märkas, men det gör vi inte. Att förtränga vår skuggsida kostar oerhört mycket energi, det är som att hålla nere badbollar under vattenytan. 
Även om det kan tyckas att skuggan är negativ, är den inte bara det, menar Amelia. I den finns dina önskningar och där bor också en möjlighet att utvecklas och må bättre med dig själv, en chans att ändra din självbild. 
– Om du har en självbild som säger att du är oduglig och misslyckad, att du tidigt fått höra att du är lat, blir det en ful egenskap som du inte vill att andra ska se. Då är det risk att du överkompenserar det, att du aldrig säger nej till saker. 
Självbilden skapas tidigt, vi måste speglas av andra och påverkas av familjens värderingar, övrig omgivnings och skolans. Synen på oss själva skapas alltså egentligen av andra innan vi själva har hunnit lära känna vem vi är. Den bilden går att förändra i vuxen ålder om vi tar ansvar för vårt inre och börjar närma oss vår skugga, säger Amelia. 
– Men vi kan inte förändra det vi inte är medvetna om eller inte accepterar hos oss själva, då förnekar vi bara det. 
– Om vi jobbar med vår självbild och blir vän med och står för vår skugga, kan vi bli så trygga att det inte spelar någon roll hur långt vi tippar över. Vi kommer alltid tillbaka till oss själva, säger Amelia och jämför med leksaken som har en tyngd i botten och därför inte kan ramla hur mycket man än försöker putta omkull den. 
Om vi är i händerna på vår omedvetna skugga blir vi känsliga för vad omvärlden tycker och tänker om oss. Vi känner oss otrygga och osäkra, behöver mycket bekräftelse, självcensurerar oss och låter bli att göra saker som vi skulle vilja eftersom vi är rädda för vad andra ska tycka och tänka. 
– Vi sätter oss i en bur, men vi behöver påminna oss själva om att dörren är öppen och att det egentligen inte finns någon bur, säger Amelia med ett leende och tycker det är en ynnest att få vara med på människors resa i sig själva. 
– Vi söker stabilitet och trygghet, men vi föds som individer som vill utvecklas. Tänk på att allting som finns har börjat med en tanke. 
 
#bildtext till bilden med Amelia och skuggan#
Vi kan inte göra oss av med vår skuggsida, men genom att bli vän med den tar vi ansvar för vårt inre och ger oss möjlighet att skapa en ny och helare självbild, säger Amelia Falk Backenhof, psykolog. FOTO: EVA FRID
 
 
Profil: 
Namn: Amelia Falk Backenhof. 
Ålder: fyller 50 år i år. 
Familj: make och vuxna barn. 
Yrke: psykolog inom företagshälsan. 
Motto: Från Sagan om de två tornen: "Vad fruktar ni, ers nåd? Buren, svarade hon. Att stanna bakom galler tills jag av vana och ålder finner mig i det och inte längre ser möjligheter, eller ens känner längtan efter dem."
 
 
 
Exempel på hur du kan bli medveten om din skugga: 
Välj ut en eller flera egenskaper du tycker om hos dig själv och som du gärna visar för andra. I motsatsen till dem har du en del av din skugga. 
I den stund du retar dig på andra har du möjlighet att upptäcka sidor hos dig själv du inte tycker om eller förtränger. Du ser i andra det du inte vill se hos dig själv. Föreställ dig att du pekar på den du retar dig på och se att några fingrar pekar tillbaka på dig själv. 
Om du blir arg över någonting som någon säger om dig, till exempel att du har behov av bekräftelse, är det precis det du har och behöver jobba med om du vill utvecklas. När du är trygg och nöjd med din självbild påverkas du inte av andras påståenden om dig. 
Att jobba med skuggan kan vara spännande och roligt, men på ett djupare plan kan du behöva hjälp och stöd i processen. 
Källa: Amelia Falk Backenhof. 
 
 
Enligt den schweiziske psykologen och psykiatern Carl Gustav Jung (1875-1961) finns vårt egentliga jag i Skuggan, förtryckt och förvrängt av den del av oss själva som är inriktad på anpassning till omvärldens krav och förväntningar. Den senare rollen kallade Jung för Persona och är den vi vill kännas vid, den som svarar för det utåt sett korrekta beteendet. Han menade att det är en moralisk livsuppgift att gradvis integrera Skuggan med Persona. 
Källa: www.psykologiguiden.se