Reportage

Skaka dig fri

 

Att skaka av skräck, att skaka av sig rädslan är uttryck som har sin grundkroppens naturliga sätt att befria sig från stress. En förmåga vi av sociala och kulturella skäl har förträngt, men som går att hitta tillbaka till enligt Jonas Nordström, utbildare inom stressmetoden TRE
 
Isbjörnen filmen skakar i hela kroppen efter ett trauma, den lilla flickan som just har varit med om en för en henne otroligt spännande upplevelse skakar i händerna och hon tittar själv förundrat dem. De båda filmerna visas hemsidan som beskriver behandlingsmetoden TRE, Stress and trauma releasing exercises, och visar hur kroppen själv befriar sig från stress. 
Skakningarna återställer kroppens naturliga balans, säger Jonas Nordström, som menar att vi av sociala och kulturella skäl har tränat bort vårt naturliga instrument för stresshantering.
– I vårt samhälle tror omgivningen att vi är sjuka om vi skakar och det ses som en svaghet. Vi lär oss tidigt att lägga band olika känsloyttringar.
Han har själv gjort resan tillbaka till sin egen kropps resurser. Den började med att  det kliade inuti musklerna nätterna, så kallat restless legs-syndrom, och Jonas förstod att kroppen ville säga honom något. Då hade han levt under en långt utdragen stress, med mycket jobb och lite sömn, och det var dags att lyssna sig själv.
– Jag jobbade som reservofficer och var bland annat i krigssituationer på Balkan och i Afghanistan. Efter fem år bestämde jag mig för att inte fortsätta inom försvaret.
I dag jobbar Jonas som utbildare och terapeut inom stressmetoden TRE. I grunden är han civilingenjör, men när han slutade inom försvaret vände han blicken mot kommunikation och olika terapeutiska behandlingsmetoder för att hantera stress. Han jobbade med näringslivet, blev mer och mer intresserad av psykologi och utbildade sig bland annat i USA, där han också träffade forskaren David Berceli som har skapat metoden TRE. 
Berceli tjänstgjorde som munk i en katolsk orden i krigsområden och kom där i kontakt med många traumatiserade människor och blev också traumatiserad själv. Det han såg som ett genomgående mönster, efter att bland annat ha tillbringat många timmar i skyddsrum, var att människor inför fara eller hot rent reflexmässigt drar ihop sig. Enligt Berceli måste det då vara självklart att kroppen också har en naturlig förmåga att lösa upp dessa spänningar och tillhörande stressreaktion. Han utvecklade ett återhämtningsprogram, en självhjälpsmetod med fem olika övningar som tillsammans utlöser de skakningar som gör att kroppen frigör sig från stress och spänningar. 
Jonas har studerat för och samarbetar med Berceli, fler och fler lär sig att använda TRE och visionen är att de flesta i Sverige ska känna till metoden inom tio år. Den beskrivs som en kroppsmeditation som är lätt att lära och som sedan kan användas utan hjälp av terapeut. 
– Besvär och sjukdomar orsakade av stress ökar i vårt samhälle och stressen vandrar ned i åldrarna. Ungdomar har stora krav på sig, säger Jonas, som också menar att utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar kan vara en räddning. 
– Det kan vara ett sätt att vakna upp och tvingas till visa förändringar. Fram tills fler och fler gör det, blir klyftorna större mellan dem som väljer hälsa och dem som inte gör det. 
– Ett trauma kan också vara snabbaste vägen till visdom, antingen går du under eller sker en inre förändring som gör att du kan leva vidare. 
För Jonas är hälsa ett tillstånd där du ofta vaknar på morgonen och känner glädje och inspiration. Han har själv gått igenom perioder i sitt liv när morgnarna kändes precis tvärtom, men vet att det går att ändra. 
– Det gäller att börja med små förändringar för att sedan ta beslut om större. När vi gör bra val vänder sig kroppen mot solen precis som en blomma, då får vi energi. De val som är rätt för oss ger oss också mer energi. 
Jonas tränar TRE varje dag, han är noga med vad han äter och dricker och också att  han är lika mycket aktiv inåt som utåt. Han menar att TRE är ett sätt att bli medveten om sin egen kropp, att bli mera avslappnad och att också nå in till sin intuition. 
– Då ger du dig möjlighet att lyssna på din egen sanning. När du är stressad far tankar och känslor bara runt och det blir svårt att höra din inre röst, säger Jonas, som doktorerar i psykologi, med fokus på intuitionen, i Hawaii, USA. 
Att ta hand om hela sig själv, alltså både insida och utsida, är en självklarhet för en bra hälsa, tycker Jonas. Lika självklart som att en bonde behöver ta hand om hela sin gård för att den ska fungera. 
– Det är vanligt sunt förnuft. När du är i kontakt med och lyssnar på din intuition får du lättare för att fatta bra beslut och att skapa balans i ditt liv. 
 
 
Profil: 
Namn: Jonas Nordström. 
Ålder: 37 år. 
Familj: sambon Maria.
Bor: i Stockholm och USA delar av vintern. 
Sysselsättning: utbildare, terapeut och forskare. 
Motto: "var sann". 
Aktuellt boktips: The bond av Lynne McTaggart.
Hemsida: www.tre-sverige.se
 
 
TRE, Stress and trauma releasing exercises: 
Metoden bygger på fem olika övningar som aktiverar nervsystemets naturliga funktion för stressreglering. När det sker skapas en neurosen skakning (lätt vibration) i kroppens muskler. Den neurogena skakningen leder till en gradvis avspänning av de djupare musklerna. När dessa muskler slappnar av signalerar kroppen till hjärnan att stressen och det eventuella hotet är över. Resultatet blir en markant ökad stresstålighet samt att individer med till exempel överaktiva tankar, sömnsvårigheter, oro, ångest, vredesutbrott, posttraumatiskt stressyndrom kan återgå till att fungera normalt igen. 
I USA har TRE tillämpats inom den amerikanska försvarsmakten, både som en process före stationeringen utomlands och som hjälp för hemvändande personal som blivit traumatiserad. För tillfället forskas det på metoden TRE i Sverige, USA och Sydafrika. 
Källa: www.tre-sverige.se
 
 
Det är David Berceli, Ph.D., forskare, traumaterapeut och före detta munk som bland annat arbetat med Moder Teresa, som har skapat TRE. Han är en internationellt verksam expert på konfliktlösning och traumaintervention. Under ett tjugotal år har han bott och jobbat i nio länder där han har utvecklat traumaåterhämtningsprogram för olika organisationer samt hållit workshops i TRE-metoden. 
Källa: www.tresweden.se