Krönikor

En dörr på glänt mot öppnare syn

 

Vi åker utomlands för att lära oss om och av andra kulturer och det arrangeras konferens- och utbildningsresor för politiker och personal olika arbetsplatser för  att vi ska ta del av annan kunskap än den vi själva har
Men när det kommer till att använda kunskap och erfarenhet från andra länder vad gäller exempelvis alternativ läkekonst har dörren hittills varit stängd. Förvisso öppnad en gång när akupunkturen släpptes in, men inte mycket mer. Om den svenska skolmedicinen ska börja anamma fler alternativa behandlingsmetoder inom vården verkar ett sådant beslut behöva bygga svensk forskning. I det fallet duger inte andra länders kunskap och erfarenhet och med tanke Sveriges storlek och möjligheter till studier i jämförelse med världen är det lätt att tänka att forskningsfarten framåt bara kan tas med mycket små musasteg
Men 2011 öppnades dörren faktiskt en liten aning igen när Högsta Förvaltningsdomstolen avgjorde i en dom att det är möjligt för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att integrera komplementär- och alternativmedicin (KAM) med skolmedicin. I Sverige och från och med hösten 2011. 
Domen redovisas i Regeringsrättens årsbok HDF 2011, ref 70, vilket innebär att den är prejudicerande, alltså vägledande. 
Det senare ligger till grund för mycken glädje för dem som jobbar inom den alternativa och komplementära vården och också för exempelvis Läkarföreningen för integrativ medicin och Föreningen för integrativ medicin, som är en förening för alla yrkesgrupper med legitimation från Socialstyrelsen. På bland annat facebook sprids i dagarna den prejudicerande domen med en rasande hastighet och de som anser att KAM ska integreras med skolmedicinen vädrar morgonluft. 
Bakgrunden till domen är ett ärende som valsat runt sedan 2005 i överklagandekarusellen och rör en läkare som systematiskt har använt sig av homeopati när patienten själv frågat efter det, när vanliga läkemedel inte hjälpt eller när sådana helt enkelt inte funnits. 
Högsta Förvaltningsdomstolen har alltså slagit fast att läkaren inte försatt sina patienter i fara och att han är kapabel att själv avgöra när han kan använda homeopati som komplement till skolmedicinen. 
Jag kan inte annat än att klappa händerna. Detta är ett litet steg för Sverige, men ett jättekliv för landets sjuka. Att läkare med sin gedigna kunskap om människokroppen nu bedöms också ha kompetens att själva avgöra om de vill använda KAM och också ges möjlighet att göra det, är en stor förändring inom den allmänna hälso- och sjukvården. 
Hur just det praktiska arbetet ska se ut är det väl ingen som vet. Fortfarande är det under sträng kontroll och det är givetvis helt riktigt, det handlar inte om att släppa loss KAM att härja fritt i sjukhusens behandlingsrum utan det handlar om en början till en vidgad syn på sjukdom och läkande. Det är ett statligt okej för läkare att testa andra former för behandling än den skolmedicinska. 
Sveriges befolkning blir allt äldre, men inte friskare precis. Det har varit hög tid länge att skapa nya vägar för att förebygga och behandla sjukdomar. Sjuka personer har inte råd att vänta. Och inte samhället heller.