Krönikor

Ord kan väga både tungt och ingenting

 

Ord kan väga både

tungt och ingenting

 

 

"Skräckskadan du inte vill se". Är det någon som tror att jag klickade nättidningsrubriken trots att jag uppmanades att inte göra det? Jadå, klart jag gjorde. Och när jag hade läst och tittat bilderna av basketspelaren som bröt benet under en match i helgen, såg jag uppmaningen om att inte titta de rörliga bilderna….

gjorde jag det förstås

Det jag tänker i sammanhanget är vår hjärnas ovilja att uppfatta ordet inte. Det blir någon sorts tvärtomeffekt och det är inte minst viktigt att komma ihåg för den som handskas med barn. 

Jag läste en gång om ett test där de hade delat in barn i två grupper. Barnen gick trottoaren och skulle över vägen. Den ena gruppen fick inga tillsägelser alls, medan barnen i den andra förmanades att inte springa över vägen. I vilken grupp var det flest barn som faktiskt sprang över vägen? Jo, i den sistnämnda

Det är precis samma effekt som om någon ber dig att inte tänka en elefant

Och tal om något stort och klumpigt. Regelverk. Ibland blir jag förundrad över att det bara är möjligt att tänka ut en del av dem. Påtalas bör att det som komma skall inte är något politiskt inlägg.   

Den som anmäler sig som arbetssökande kommer in i det som kallas jobb- och utvecklingsgaranti. Det låter som ett väldigt bra begrepp, men går det verkligen att koppla ett ord som garanti till jobb och utveckling? 

Den som har varit arbetslös så länge att a-kassedagarnas slut skönjes hamnar i fas 3 och har säkerligen inte erfarit garanti av varken det ena eller det andra. Så värst utvecklande är det inte heller att känna sig överflödig samhället. 

Eftersom jag alldeles nyss lärt känna ett antal människor som befinner sig i fas 3, tittade jag på Arbetsförmedlingens hemsida för att lära mig mer om det. Där kunde jag bland annat läsa att Af inte redovisar vilka arbetsgivare "som nyttjar fas 3-platser" eftersom det är sekretessbelagda uppgifter. Varför är de det?

Och är inte ordet nyttjar fel? Borde det inte stå tillhandahåller eller kanske bidrar? En arbetsgivare kan väl inte nyttja en fas 3-plats? Det betyder ju att den använder billig arbetskraft och att erbjuda gratisjobbare till företag kan väl inte vara tanken med jobb- och utvecklingsgarantin?

Visst är min vinkel kanske lite snäv, men inte snävare än ett regelverk som inte verkar ge utrymme för individen utan skapar en ram som ingen kan gå utanför. Fas 3 handlar om att den arbetssökande ska få sysselsättning hos en så kallad anordnare, alltså en arbetsgivare, som får pågå i högst två år. På Af:s hemsida ställs frågan om det går att söka praktik under tiden du är i nämnda fas och svaret är: "I fas 3 finns sysselsättning att tillgå, men inte praktik". 

Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår skillnaden. 

Kan det vara så att den som är i slutet av sin ersättningsperiod bara anses behöva något att pyssla med för att få dagarna att gå, därför används ordet sysselsättning?

I det skedet av arbetslösheten känns förmodligen begreppet jobb- och utvecklingsgaranti bara som utslängda bokstäver på ett papper.