Krönikor

Någon som vet var nödbromsen sitter?

 

Vi åker i ett stort, tungt läkemedelståg som bara rusar framåt utan broms. Drivmedlet är pengar, men förhoppningsvis finns där också trots allt en önskan om att hjälpa människor bli friska eller bättre
År 2011 skrev Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm en debattartikel i Svenska Dagbladet där han berättade att omkring 55 000 människor över 80 år åt fler än tio läkemedel varje dag. Uppemot 30 procent av alla äldre som lades in sjukhus akut gjorde det grund av biverkningar av läkemedel. Enligt Lars-Erik Holm har äldres läkemedelsanvändning nästan fördubblats 20 år
Som sagt, tåget rusar utan att vi vanliga människor har en chans att hoppa av. För vad är alternativet? Vi är ju inte direkt själva några experter våra kroppar och hur våra symptom ska botas, men frågan är om vi blint vågar lita att doktorerna är det? Har en doktor över huvud taget en möjlighet att veta om mediciner krockar? Vem bistår i så fall med den informationen? Jag tror inte att det sitter någon allra högst upp i kunskapskedjan som har en samlad bild av hur mediciner trivs ihop. Tyvärr. 
Hur ska en gammal människa veta om krämporna beror på sjukdomar eller biverkningar? Det är svårt för en enskild att säga stopp och belägg när en ny medicin ska sättas in. 
Den 1 september i fjol kom Socialstyrelsen med nya skärpta föreskrifter i syfte att förbättra äldres läkemedelsanvändning. Föreskrifterna innebär bland annat att alla personer som är över 75 år och som är ordinerade fem eller flera läkemedel ska erbjudas en läkemedelsgenomgång. Medicinerna kartläggs och läkemedelsrelaterade problem som går att lösa ska direkt åtgärdas. Om det finns en misstanke om att patienten har läkemedelsrelaterade problem, "ska en mer omfattande och djuplodande granskning erbjudas - en fördjupad läkemedelsgenomgång". Frågan är bara om sjukvården har tid att erbjuda för en sådan koll. 
Sunda förnuftet säger att en människa generellt inte kan må bra av att äta tio olika mediciner varje dag. "Felaktig användning av läkemedel orsakar varje år skador och lidande hos många äldre helt i onödan. Det är inte acceptabelt", säger Lars-Erik Holm i pressmeddelandet angående de nya föreskrifterna. 
Och på tal om hur vi människor har det med liv och hälsa. Jag såg ett teveprogram häromdagen som bland annat tog upp västvärldens problem med att vi blir större och större. En amerikansk begravningsentreprenör berättade att för 20 år sedan sålde han bara normalstora kistor, något annat behövdes inte och fanns inte heller. I dag säljer han fyra kistor i månaden anpassade för avlidna som väger upp emot 450 kilo.
Han lämnade nog inte någon tittare oberörd, speciellt inte när han berättade att den yngste han begravt som behövt en sådan stor kista bara var elva år. 
Låt oss hoppas och tro att vi inte går samma väg som USA. Ett tåg till som behöver stoppas.
Moderaten Johan Forssell påtalade i en debattartikel att låg fysisk aktivitet och dåliga matvanor belastar samhället med omkring 25 miljarder om året. Det finns något alarmerande över västvärldens sätt att leva, varken kropp eller själ passar in.
Läge att dra i nödbromsen.