Krönikor

Vad sägs om en ny skapelseberättelse?

 

De tolv barngudinnorna och barngudarna samlades för sitt årliga möte i Stora salen uppe i himlen. Där fattades alla beslut, där funderades det över tingens ordning och det här året hade en av dem en omvälvande tanke. Var kom de egentligen ifrån?
"Jag menar", sa hon
"Människorna behöver både en mamma och en pappa för att de ska bli till och borde det vara för oss också. Men enligt historien som presenteras finns det från början bara en pappa. Jag tycker det verkar jättekonstigt. Pappor kan ju inte föda barn. "
 
De andra tittade henne med frågor i ögonen. Detta hade de aldrig tänkt . Frågorna lossnade och rullade ut bordet. Det blev en livlig diskussion, några tyckte att tanken att ha en mammagudinna var helt befängd, som det var skrivet måste det ju vara. Andra nickade ivrigt och sa ja till att det måste finnas en mamma också och började de sortera alla frågor för att bringa ordning i kaoset
 
Med åtta röster mot fyra vann gruppen som menade att Boken behövde skrivas om den blev hel. länge det inte fanns någon mammagudinna var den vara halv. Att de inte hade sett det för länge sedan, att de inte hade förstått att människorna behövde en gudomlig berättelse om sitt ursprung där det både fanns en mamma och en pappa. Det var såklart därför det var problem jorden, människorna saknade balans
 
Det gudomliga barnrådet tog sitt arbete allvar och med stor iver började det sitt arbete. Ingen av medlemmarna hade erfarenhet av släktforskning, det var en mängd kvinnor som skulle sökas och finnas, men de var duktiga datorer och distanskurser fanns det gott om. De var ju dessutom nära internetmolnet uppkopplingen var rekordsnabb
Efter en tids research tyckte de att de hade samlat sig tillräckligt med namn och historier för att våga sig att skriva Den nya boken
 
"I begynnelsen skapade mammagudinnan och pappaguden himmel och jord. Tillsammans fixade de att mörkret och ljuset blev som natt och dag, att det blev land och hav, himlavalv, att jorden grönskade, de skapade djur av alla de slag och de skapade människorna. Männen skulle bli till pappagudens avbild och kvinnorna till mammagudinnans. Allt detta tog bara sex dagar att fullborda när den sjunde dagen kom behövde de vila. Det var skönt att de välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag
Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades."
 
Inledningen var klar och Det gudomliga barnrådet betraktade nöjt sitt verk. Nu var det bara resten kvar. Den lilla barngudinnan som först hade uppmärksammat deras haltande historia klappade förtjust i händerna och sa
"Inget är bra att det inte kan göras bättre. I begynnelsen var ordet och ordet var uppdatering".
 
Nytt år, ny skapelseberättelse. Tja, varför inte? Många andra berättelser moderniseras, det vi tycker är kränkande ord tas bort och mossiga inställningar till människan suddas ut för att de inte längre är politiskt korrekta. Frågan är bara var vi drar gränsen för det vi ska förnya