Krönikor

Vänliga ord ger eko länge efter de sagts

 

Häromdagen fick jag motorstopp vid ett stoppljus i Hässleholm. Jag hann inte mer än förstå det själv förrän bilföraren bakom la sig tutan. Och jag hann själv starta bilen, bli arg samt muttra över den otålighet och ovänlighet vi förare visar varandra, innan jag ens hade kört igenom korsningen.
Alltså var vi egentligen lika goda kålsupare, fast jag tyckte förstås att den bakom mig var värre än jag. 
 
Vänlighet föder vänlighet precis som våld föder våld. Ord är viktiga och spännande och har en makt vi inte alltid tänker . Jag fick frågan en gång, "hur deprimerar du dig" och tänkte att det var en dum fråga. Jag deprimerar mig väl inte själv, det sker ju helt automatiskt
Med sedan började jag fundera och insåg att när jag tänkte vissa tankar påverkade jag mitt sinne och resultatet blev missmod och en deprimerad inre status. 
 
I dag är jag fullt och fast övertygad om att vi med tanke och känsla påverkar oss själva och andra långt mer än vi förstår och i grunden handlar det om ord. Det finns gott om människor här i världen som har gett sig själva ett bättre liv genom att förändra sitt sätt att tänka och känna
 
Inom mental träning pratas det om att hjärnan inte kan skilja fantasi och verklighet, därför ska vi vara försiktiga med vad vi tänker. Det är en av anledningarna till att jag ogillar tevereklamen med budskapet "En av tre får cancer". Varför ska vi mata in det i hjärnan? Borde inte tyngdpunkten läggas själva läkningsprocessen, alltså att det med dagens medicinska teknik finns hopp och att det är därför vi ska skänka pengar?
Jag bara undrar
 
Likaså undrar jag över varför kampanjer av olika slag väljer sitt namn i det som kampanjen är emot. Antivåldsdemonstration, antimobbning, antirasist, anti det och detta. Det vore mycket mer slagkraftigt att välja ord som visar det goda kampanjen strävar efter
 
Hellre för någonting bra än emot något dåligt. Som fredsrörelsen. Vi förstår alla att den är emot krig, det behöver inte förklaras. Ponera att den hade hetat antikrigsrörelsen istället, ges tyngden åt orden anti och krig och de spelar det negativas planhalva.  
 
Nåväl, tillbaka till vänligheten. Att vi behöver sprida bra ord till varandra har någon i Hässleholm förstått. några platser i stan står målat "Vad fin du är", bland annat en klätterställning en lekplats. Tänk att utöka det och göra sådana budskap till en kommunal angelägenhet. Lite skyltar här och var med positiva ord till medborgarna.
Moder Teresa lär ha sagt; "Vänliga ord är små och enkla att säga, men de ekar i oändlighet".
Precis är det