Reportage

En forskare som går mot strömmen

 
Skolmedicinens syn på kolesterol är att det är farligt om det är högt och väldigt många människor äter mediciner för att hålla värdena nere. Men läkaren och docenten Uffe Ravnskov har en helt annat syn på kolesterol, som är en av de viktigaste substanserna vi har i kroppen. 
 
 
"Människor med ett lågt kolesterol är lika åderförkalkade som människor med ett högt". "Äldre med ett högt kolesterol lever längre än äldre med ett lågt".
Uffe Ravnskov radar upp utsagor som plockar sönder skolmedicinens syn på detta så livsnödvändiga ämne och han är inte ensam. Det finns gott om läkare och forskare världen över som anser att det är en myt att högt kolesterol är farligt för hjärtat. De ställer sig frågan om det verkligen kan vara sant att ett livsviktigt ämne skulle framkalla en dödlig sjukdom bara för att halten i blodet ökar? Ökningen kanske i själva verket är en indikator på att något annat är fel i kroppen, vilket då skulle göra högt kolesterol till en riskfaktor och inte en orsak. En annan riskfaktor är till exempel rökning.
– Högt kolesterol är lika mycket orsak till hjärtinfarkt som en rökares gula fingrar är orsak till lungsjukdomar, säger Uffe Ravnskov, som bor i Lund. 
Han har skrivit två böcker samt en mängd artiklar i ämnet och hans framfart ställer ofta till med rabalder, senast i holländsk teve, berättar han. Hans första bok Kolesterolmyten, som kom ut 1991, brändes öppet i finsk teve. 
– Det bevisar bara att mina synpunkter är ett hot mot en etablerad föreställning.
Han kom som läkare till Sverige alldeles i början av 1960-talet och startade så småningom en privat praktik. Inte någon gång under alla år som praktiserande läkare och specialist i invärtes medicin har han trott att högt kolesterol är farligt och han tycker att svensk sjukvård i dag är en katastrof. 
– Vi har omkring 40 000 läkare i Sverige, jämfört med i mitten på 1960-talet då antalet var mellan 6000 och 7 000. Vad sysslar alla dessa läkare med? Jo, en stor del av tiden läggs på att skriva ut mediciner till människor som inte är sjuka. Människor med högt kolesterol är inte sjuka, säger Uffe Ravnskov.
Att han kan säga som han gör beror på att han inte behöver några forskningsanslag. Han är sin egen och kan därför bedriva den forskning han själv vill. Ravnskov skräder inte orden, han menar att både folket och läkare är grundlurade. En patient litar på sin läkare och läkaren i sin tur är tvungen att lita på myndigheter som till exempel läkemedelsverket. Den som går emot gällande uppfattning om att, i det här fallet,  ett högt kolesterol är farligt, har inte en chans.
– Ingen betalar för en forskning som vill ta fram motstridiga fakta. Den som vill bedriva sådan forskning hamnar utanför systemet direkt. En ny forskare slussas automatiskt in i föreställningen att "så här är det". 
– Jag har betalt all min forskning själv. Min drivkraft är nyfikenhet, det är så mycket vi inte vet. Och det är tillfredsställande att veta att jag gör nytta, säger Ravnskov. 
Han säger också att människor i allmänhet vet ganska lite om hur kroppen fungerar och många tror förmodligen att kolesterol är något giftigt, när det i själva verket är ett livsviktigt ämne som kroppen själv tillverkar. Alla celler behöver kolesterol, hjärnan behöver det liksom många av kroppens hormoner, bland andra könshormonerna. 
– En känd biverkning av kolesterolsänkande mediciner är impotens, säger Ravnskov, som menar att just dessa mediciner, så kallade statiner, kan ligga bakom många människors fysiska och psykiska besvär. 
– Biverkningar av statiner kommer långsamt och man tänker inte på att det kan vara den medicinen. Människor kan drabbas av muskelbesvär, minnesförlust, depression och störningar i nervsystemet. Många har besvär, men ingen lyssnar.
Miljoner människor över hela världen äter dessa kolesterolsänkande mediciner, vilket genererar otroligt mycket pengar för läkemedelsbolagen.
– Det är medicinerna som är det stora problemet eftersom människor äter dem i resten av sitt liv. 
Den aktiva kolesterolkampanjen i Sverige började i slutet av 1970-talet. Ravnskov berättar att han läste allt han kom över i ämnet och försökte publicera kritiska artiklar, men ingen ville ta in dem. Då skrev han sin första bok, Kolesterolmyten.
– Enda sättet att ta död på kampanjen är att människor själva tar avstånd från den. Det är oerhört lönsamt för läkemedelsbolagen att myten om det farliga kolesterolet hålls vid liv.
Uffe Ravnskov och många flera går alltså tvärtemot den etablerade forskningen, de hävdar att de har funnit fakta som stöder deras tes. Vem som har rätt lär visa sig i inom en framtid som inte är allt för långt borta. 
 
 
PUBLICERAD I NORRA SKÅNE 25 NOVEMBER 2009