Reportage

Skolan kallar

 

"Att ge barn kunskap är inte att fylla en skål med vatten utan att tända en brasa". Citatet är Marianne Jonassons, läraren som alltid har valt att gå sin egen väg. Vi möts för att prata om världen som varit hennes i 40 år, den omdebatterade skolan. 
 
– Du måste älska ditt yrke, älska att undervisa. Läraryrket är ett kall, konstaterar Marianne, som är mera känd under smeknamnet Jom. 
För fem år sedan gick hon i förtida pension från sitt lärarjobb i Hässleholm, men hon följer fortfarande debatten om skolan och har många synpunkter. Hennes långa erfarenhet gör att hon har perspektiv och hon menar att pensionerade lärare skulle kunna användas som mentorer. 
– När jag var ny som lärare tyckte jag som de flesta andra unga att de som jobbat länge var gamla stofiler och att jag var bättre för att jag kunde det nya. Det tog ett tag att bli ödmjuk och inse att jag kunde lära mig av dem som var äldre. 
Jom valde tidigt att gå sin egen väg genom att skapa egna arbetsmetoder och inte bara följa andras. Att hitta sin egen stil och testa nya saker behövs för att upprätthålla entusiasmen för jobbet, menar Jom. Det är ju inte heller så att en enda inlärningsmetod går att använda på alla barn, utan det krävs kunskap om många olika för att nå ända fram. 
– Som lärare är det viktigt att ha fantasi och att våga göra som du själv vill oavsett vad till exempel kollegerna säger. Det är i motvind draken lyfter, brukar jag säga. 
– Du ser på responsen från elever och föräldrar om din metod är bra. 
På bordet framför Jom ligger fullt med böcker och hon tar upp en av dem och bläddrar lite. Här finns många minnen dokumenterade, hon kallar det för skoldagböcker. Där har hon skrivit upp vilka uppgifter eleverna har gjort, hur dagen har gått och lite allmänt smått och gott. För betraktaren är böckerna fantasifulla läroböcker att hämta mycket kunskap ur, att Jom har sett sitt yrke som ett kall står utom allt tvivel. 
Men hur ser hon då på dagens skola? Varför är det så att många barn inte uppnår den kunskapsnivå som krävs? Vad är det som har hänt? Något enkelt svar på den frågan finns givetvis inte. Jom menar att mycket faller tillbaka på lärarutbildningen.
– Det måste bli en hårdare styrning av vem som kommer in. Som det är i dag söker du in bara på dina betyg, men läraryrket handlar mycket om lämplighet. 
– När jag sökte var vi 600 sökanden och 24 togs in. Vi fick genomgå en mängd olika tester.
– Vi fick till och med prata med en psykolog och berätta varför vi ville bli lärare.  
Visst var det en omständlig intagningsprocess och visst måste den har kostat mycket pengar, men Jom menar att möjligheten att hitta personer som verkligen passade för läraryrket var mycket större än i dag.
– En lärare måste ha en inre säkerhet och vara en auktoritet i sig själv för att kunna ha kontroll över sin klass. 
Hon tycker också att det finns en allmän tendens hos beslutsfattare att barn inte spelar någon roll. I varje fall inte vad gäller arbetsmiljö. 
– Se hur många skolor ser ut. Om de hade varit arbetsplatser för bara vuxna hade de stängts.
Det som också har förändrats genom åren är att klasserna har blivit mångkulturella, vilket kräver extra resurser. 
– Ofta får en lärare inte gehör för det, säger Jom, som för övrigt har idé som skulle kunna vara skolan behjälplig med integration.
– Jag tycker att det skulle finnas en fadderverksamhet. Jag skulle själv gärna vara fadder till en invandrafamilj för att hjälpa den tillrätta i det svenska samhället.  
Debatten kring skolan speglar det kaos som finns i samhället, menar Jom. Ingen lyssnar egentligen, det är bara "jag" som gäller. Det finns alldeles för få tydliga ramar och för dåliga konsekvenser. 
– En lärare sysslar också med mycket annat än undervisning, det är mycket papper som ska fyllas i. 
Det borde krävas av politiker och skolledningar att vara aktiva ute i verksamheten, att se hur det går till och vilka behov som finns, anser Jom. Den som följer den pågående serien Klass 9A på teve ser också hur viktig lärarens funktion är.
– Vi kan inte skylla på eleverna, det är ledningen som har ansvaret. 
Jom tycker också det är viktigt för en lärare att jobba tillsammans med föräldrarna. 
– Läraren, eleven och föräldrarna behöver vara ett team. Det blir en trygghet för alla,
– Belöningen som lärare är att få tillbaka massor av glädje från elever som är lyckliga över vad de har presterat, säger hon med ett leende och läser högt ur en av sina böcker:
"Äntligen kommer du. Varför ska loven vara så långa?"