Reportage

Helare jord

 

En kall vinterdag styr jag kosan till Helena Öhrströms och hennes familjs gård utanför Vanstad mellan Sjöbo och Tomelilla. Jag har hittat en liten text på internet som handlar om Moder Jords vänner och vad det är måste såklart undersökas. 
 
 
2010-10-10 samlades ett gäng människor vid Ales stenar för att starta Moder Jords vänner. De arbetar för att hela och stärka jorden på ett andligt plan och en av initiativtagarna heter Helena Öhrström. 
Helena öppnar dörren till sin praktik när hon ser mig köra in på innergården. Här bor och arbetar hon och den skånska, pinande vintervinden får mig att skynda in i värmen. Teet står färdigt och vi sätter oss för att prata. 
Jag blir snabbt klar över att Helena har en alldeles speciell syn på livet och människan. Hon ser inte bara människan som en människa och jorden som en jord utan allting hör ihop på ett djupare plan. Precis som det numera är ganska vanligt att prata om att det finns "energilinjer" som går genom människokroppen, meridianer, finns det linjer på jorden, menar Helena, som med hjälp av så kallade pekare kan ta ut dessa linjer, eller leylines med ett annat ord. 
– Liksom vi kan ha blockeringar i vår kropp, kan det bli blockeringar i Moder Jord. Vi har åsamkat henne mycket skada de senaste 150 åren med allt vi tar från henne. 
– Jag och min man Stefan tyckte det var dags att göra någonting och därför startade vi Moder Jords vänner. Vi samlar ihop människor för att göra en visuell stärkning av energinätet. 
– Tankar och visualiseringar är ett mycket starkt redskap att arbeta med. 
Allting startar i tanken och därför är det också där ett arbete för en bättre värld behöver börja, berättar Helena. För henne är det hon pratar om inte något konstigt, men hon förstår om andra tycker det. Hon kan vara väldigt kritisk själv till saker, fast när det gäller jordens energinät är hon övertygad. 
– Det finns och vi människor har gjort åverkan på dessa osynliga linjer, vilket påverkar naturen. 
Det vilar en sorts magi över Helenas sätt att prata. Tanken med Moder Jords vänner är att hjälpa jorden på ett annat plan än det fysiska. Ett ytterligare steg i den processen, förutom nämnda visualiseringar, är att vi människor ska bli medvetna om våra tankar, bli mer medvetna om oss själva. 
– Det vi gör mot jorden är en spegling av det vi gör mot oss själva, säger hon och tar ett steg in på det omdiskuterade området manligt och kvinnligt. 
Varje människa har en kvinnlig och en manlig sida inom sig och väldigt, väldigt länge har vi förtryckt den kvinnliga sidan av oss själva. Den som bland annat står för helande, mjukhet och intuition, medan den logiska och rationella, alltså den manliga kraften, har hyllats. 
– Det behöver bli balans mellan dessa båda sidor och vi behöver förstå värdet av att ha både det kvinnliga och det manliga inom oss. 
Helena menar att såsom vi förtrycker Moder Jord förtrycker vi vår kvinnliga sida. Hon pekar inte ut mannen som någon sorts syndabock utan hon pratar om hela människan utifrån ett symboliskt perspektiv. Symboliskt står det manliga för en utåtriktad handlingskraft medan det kvinnliga för en inåtgående och känslig kraft. Så länge den utåtriktade handlingskraften får verka utan den kvinnliga aspekten råder våld och krig i världen, men när vi skapar balans inom oss kan de båda krafterna verka för en bättre värld, menar Helena. 
– Vi behöver öppna oss och använda hela vår kraft, jorden ropar på oss. 
Vad kan då den enskilda människan göra för att börja skapa balans i sitt inre. Jo, vistas mera i naturen och återknyta till den kraft som finns där, vara i stillhet för att kunna lyssna på den inre rösten, ha en teknikfri dag i veckan till förmån för att kura skymning i hemmet. Gemenskap är en bristvara i dag, tycker Helena. 
– Det är också viktigt att vara tacksam över det vi har, att vi till exempel kan dricka vatten direkt ur kranen. I dag tar vi det för givet. 
Och just vattnet är speciellt för Helena. Hon berättar om japanen Masaru Emoto som genom fotografier visar hur vatten påverkas av till exempel musik, ord och känslor. Eftersom människan till stor del består av vatten är det klart att vi påverkas av sådant som negativa ord om både andra och oss själva. 
– Därför ska vi säga positiva saker om varandra, då bildas det vackra kristaller i vårt system. Vi ska också ge kärlek till oss själva och göra kärleksfulla handlingar gentemot andra, säger Helena och ler medan hon visar en bild på en fulländad vattenkristall. 
Till våren samlas Moder Jords vänner igen vid Ales stenar för att sända helande kraft. Och vem kan säga att vår stora moder inte ropar efter den?