Stoppa vape försäljning

Armén och flygvapnet utbyte service och marinen utbyte har slutat sälja vape relaterade produkter.

AAFES bort vape-relaterade produkter från sina hyllor 30 september. Navy Exchange Service Command bort produkter från NEX Retail hyllor och riktade NEX koncessionshavare och leverantörer att upphöra med försäljningen av vaping produkter efter Oct. 1.

Vape produkter, inklusive e-CIGS, e-cigaretter, ångor och e-Hookahs, är elektroniska nikotin leverans anordningar som värmer en ibland smaksatt nikotin-infunderas vätska i en ånga som användarna andas in. Under de senaste månaderna har det förekommit rapporter om sjukdomar och dödsfall som tros vara förknippade med användningen av vape produkter.

“Den ånga som användare inhalera kan innehålla ultrafina partiklar, cancerframkallande ämnen, flyktiga organiska föreningar och tungmetaller, ” sade Public Health Service Capt. Kimberly Elenberg, chef för total Force lämplighet för undersekreterare i försvaret för personal och Beredskap. “Vaping är inte ofarligt, och forskarna försöker fortfarande förstå de långsiktiga effekterna och hälsoeffekterna av inandning av ånga. “

NEXCOM tjänstemän sade Navy utbyten transporteras två vape-relaterade produkter i tobaks försäljning området i sina butiker. Dessa produkter, “e-cigaretter, ” har tagits bort från hyllorna. Dessutom, NEXCOM riktade Navy Exchange koncessionshavare och leverantörer för att avbryta försäljningen av vaping produkter i någon NEX plats.

AAFES tjänstemän sade att deras butiker erbjudande av vape-relaterade produkter redan var begränsad, och att dess utbyten redan hade slutat erbjuda smaksatt vape vätskor på grund av livsmedels-och narkotika förvaltning oro med överklagandet av produkterna till minderåriga Kunder. I slutet av september, att AAFES hade tagit bort produkter från två tillverkare från kit hyllor.

Medan förespråkare av vape produkter hävdar att vaping är säkrare än att använda traditionella tobaksprodukter såsom cigaretter, sade Elenberg det är faktiskt för tidigt att berätta.

“E-cigaretter innehåller i allmänhet mindre kemikalier jämfört med traditionella produkter som cigaretter, men eftersom de långsiktiga effekterna av vaping är okända och inte förstått, det finns inte tillräckligt med information vid denna tid för att göra en bestämning om det är säkrare eller friskare än andra tobaksprodukter, “sa hon.

Även om intag av nikotin bedöms säkrare men vaping än genom traditionella produkter, nikotin i sig är fortfarande en farlig kemikalie, säger Dr Donald Shell, direktören för förebyggande av sjukdomar, sjukdomshantering och befolkningspolitik hälsa och tillsyn på kontoret för biträdande försvarsministern för hälso-och sjukvårdspolitik och tillsyn.

“Nikotin är en extremt beroendeframkallande, naturligt förekommande giftiga kemiska härrör från tobaksplantan som påverkar nervsystemet och hjärtat, ” Shell sa. “Nikotin är en teratogen, eftersom det kan orsaka fosterskador. Andra utvecklings-eller reproduktionstoxiska effekter i samband med användning av nikotin är okända. “

Även aktuell information om nikotin som cancerframkallande är ofullständiga, Shell sa, nikotin är mycket beroendeframkallande, och unga vuxna och ungdomar är särskilt utsatta för dess beroendeframkallande egenskaper.