Reportage

Tre E i fokus

Jag träffar Kurth Johansson och Lena Nockert en råkall höstdag. De är goda vänner, har inte alltid samma syn saker och ting, men är väldigt eniga om att vi behöver ändra vårt sätt att leva för framtidens skull.  

 
Kurth Johansson och Lena Nockert har ett stort engagemang för världens fortlevnad. Båda är hoppfulla om framtiden, men är också övertygade om att det behöver hända massor med vårt sätt att leva. Det är de tre E:na som engagerar dem och från början är uttrycket Kurths.
Ja, det är mina käpphästar, ekonomi, energi och ekologi, säger han med ett leende.
Det är stora frågor att ordning och nya tankar måste in i politiken, fortsätter Lena.
Vi börjar med det första E:et, energi. Kurth tycker att vi ska bygga ut solenergi och vindkraft och själv planerar han för ett eget vindkraftverk. Solfångare har han redan, hans mål är att kunna klara sig helt utan elbolag.
– Jag är segelflygare och vet vilka enorma energier det finns i luften, säger Kurth.
Han har också en vision om att taken alla söderhus ska vara täckta av solceller.
hade vi sparat mycket energi.
Användandet av olja är ett problem både för miljön och ekonomin, menar Kurth och Lena och därför är det bråttom att utveckla alternativ.
– Vi måste använda olika källor, utvecklingen går alldeles för långsamt, säger Lena.
– Fast det har hänt en del när det gäller solceller, säger Kurth.
Lenas intresse för samhällsfrågor startade när hon föddes, berättar hon med ett skratt och härmar rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter.
– Jag har alltid undrat, "voffö gör de detta viset?". Men jag är inte intresserad av detaljer utan av helheten.
Forskarna måste se till helheten och inte bara till sitt eget, säger Kurt, vars stora miljöintresse började när han för många år sedan blev vegetarian och fick en bättre hälsa.
Båda två tror att vi människor ska ta vårt förnuft till fånga. Det är uppenbart att vårt sätt att leva behöver förändras och för att det i grunden ska kunna ske behöver hela mänsklighetens attityd förändras, menar de. Det kan inte längre vara att en procent människor roffar åt sig andras bekostnad.
– Men om vi bara tar bort människorna i den procenten hoppar det genast in nya, därför måste vi förändra vår attityd.
Occupy-rörelsen är det viktigaste som händer just nu, säger Lena, som varit mycket politiskt aktiv.
kommer vi raskt fram till nästa E, nämligen ekonomi. Lena och Kurth, som båda har ett förflutet inom JAK, en bank med ett räntefritt system, menar att det handlar om när dagens ekonomiska system faller samman och inte om det gör det.
Det svåra är att människor att över från det gamla synsättet pengar till ett nytt, tror Lena.
– Vi måste börja med ungdomarna, de äldre har svårare att ändra sig, tror Kurth, men Lena håller inte med.
Hur förändringsbenägna vi är har inte med åldern att göra utan med sättet att tänka.
Att medvetet välja ett annat sätt att leva i en värld där levnadsstandarden skvallrar om stora hus, två bilar, självklara utlandssemestrar och kapitalvaror är inte helt lätt, säger Kurth.
– Vi lever ju här och nu och kan inte avvika mycket.
Fast det skulle att säga att både han och Lena ändå avviker eftersom de gör det de tror . Och Kurth förtydligar ödmjukt:
– Jag gör det som är min för tillfället uppnådda kunskap, jag kan inte göra något annat.
Nästa E är ekologi. Det är inte hållbart i längden med stora kemiska jordbruk, det tar mycket energi att framställa konstgödsel och när oljan tar slut stannar maskinerna, säger de goda vännerna. Transport är ett annat område som behöver förändras och det innefattar också vårt myckna resande med flyg.
– Jag tror att det blir dyrt att flyga att resandet bromsar sig självt. Men det jobbas med biobränsle till flyg, säger Kurth och Lena tycker att vi ibland glömmer bort vårt eget fina land när det handlar om semester.
Men hur lever vi när vårt nuvarande ekonomiska system och sätt att leva har brakat samman och vi har kommit ut andra sidan? Ja, en sak är både Lena och Kurth säkra , vi återser en tillvaro när vi behövde och hjälpte varandra ett annat sätt än i dag, vi jobbar mindre och har mer tid för människor och livet.
– Vi ska vara medvetna om problemen och se vilka möjligheter det finns. Det är destruktivt att ha det bra andras bekostnad och det måste vi förhindra, säger Lena.
– Vi får inte låta oss nedslås av hur det ser ut i dag, det finns ljuslågor överallt, säger Kurth
 
 

 
Profil:
Namn: Kurth Johansson.
Ålder: 70 år.
Bor: i Mammarp utanför Västra Torup, Tyringe.
Familj: syster.
Motto: Det är lättvindigare att förlöjliga än att undersöka, men inte givande.

 

Profil:
Namn: Lena Nockert.
Ålder: 67 år.
Bor: i Tyringe.
Familj: vuxna barn, barnbarn och katt.
Motto: Att våga är att förlora fotfästet en aning. Att inte våga är att förlora sig själv. (Sören Kirkegaard). 
 
Kurths och Lenas bok- och länktips:
Tillväxtens sista dagar av Björn Forsberg.
Banker Pengar av Göran Hjort.
Olja av Gunnar Lindstedt.
Det levande vattnet av Olof Alexandersson, en biografi över Viktor Schauberger.
Pengar utan ränta och inflation av Margrit Kennedy.