Krönikor

När använde du svart magi senast?

 

Ord är magi. Den som inte tror det kan bara fundera över den påverkan andras negativa omdömen om oss har. De flesta av oss kan hämta exempel från barndomen, tillfällen där någon har sagt något till eller om oss som har hämmat oss. Sådana ord kan utöva påverkan oss långt upp i vuxen ålder och kanske hela livet om vi inte själva bryter förtrollningen
I boken Fyra grundstenar till ett bättre liv menar författaren Don Miguel Ruiz att när vi pratar illa om andra är det lika med att utöva svart magi. Första gången jag läste det rös jag och tänkte att det var ett väl kraftigt uttryck, men när jag sedan tänkte efter ändrade jag mig
Just att använda ett starkt uttryck är ju också att upp ögonen för hur vi faktiskt kan skada varandra med ord. När vi pratar illa om någon annan sprider vi gift och det oavsett om den vi pratar om hör det eller inte
En arbetsplats där personalen till exempel har för vana att kritisera kolleger fort se lämnar rummet, riskerar att bli ett högst otrevligt ställe att jobba . Den giftiga stämningen skapar misstänksamhet och otrivsel och hela arbetsplatsen kan bli nedsmittad. För precis som leende, skratt och glädje smittar, smittar illapratande och skvaller
Om vi liknar det mänskliga sinnet vid en dator, kan skvaller liknas vid ett datorvirus, säger Don Miguel Ruiz. Viruset pratar samma språk, men har ett illasinnat syfte. Han tar ett exempel, du ska börja en ny kurs med en ny lärare och du har länge sett fram emot detta. möter du en kompis som har gått kursen förut och hon eller han säger att läraren var ett riktigt bottennapp
Orden och den känslomässiga kod som kompisen hade vid yttrandet inpräntas i dig omedelbart och du får en förutfattad mening om läraren. Vad du inte vet är varför din kompis uttalade sig om läraren, kanske hade han eller hon blivit underkänd kursen och var arg eller bara ägnade sig åt att sprida rykten. När du sedan börjar din kurs känner du hur giftet stiger inom dig när läraren pratar och i den stunden inser du inte att du ser läraren med din kompis ögon. Du sprider orden vidare till andra och de hakar . Till slut tycker du illa om läraren att du hoppar av kursen och skyller honom eller henne. Men det är skvallret som är orsaken
Varje gång en vän eller kollega pratar illa eller skvallrar om någon inför dig, planteras ett datorvirus i ditt  sinne som får dig att tänka oklart. oklart att du sprider viruset vidare och planterar det hos någon annan. Vi beter oss likadant mot oss själva när vi ständigt säger sådant som att vi är tjocka, dumma, inte duger eller förstår
Genom att välja att vara sanna i vårt tal om andra och oss själva förändrar vi mycket omkring oss, säger Don Miguel Ruiz. har vi också förstått vad ordet är och gör och kan rensa ut allt gift ur sinnet. Dessutom blir vi oemottagliga för andras negativa trollformler.
varje gång vi pratar illa om en annan människa utövar vi svart magi, en märkvärdig och i mina ögon livsviktig tanke att ta till sig. 
Och varje gång vi öppnar munnen för att säga något negativt om någon annan berättar vi också något om oss själva. Vi mår som de ord vi skapar