Reportage

Du äger din kropp

 

Rädsla för gynundersökning kan både kullkasta barnönskan och äventyra hälsan, säger Berit Krömmelbein. Hon är barnmorska och arbetar bland annat med undersökningsträning. Kärnan i hennes verksamhet är bemötande
 
 
– Mina kunder ska härifrån med både livet och underlivet i behåll, säger Berit Krömmelbein och ler
Väntrummet till hennes mottagning är mer likt ett vardagsrum än just ett väntrum och besökaren förstår att det finns en tanke bakom möbleringen. Den tanken heter medvetet bemötande, något som Berit har som grund i sin verksamhet. Därför använder hon också ordet kund
– Patient betyder den tålmodige. Jag säger kund eftersom det är viktigt för mig att markera att jag ser mötet ett annat sätt. 
– Studier har gjorts som visar att det inte är kostnaden som gör att kvinnor låter bli att till exempel ta cellprov, utan osäkerheten kring hur de ska bli bemötta. 
Berit driver sin praktik Maia i privat regi och kan därför själv styra sitt arbete. Tiden är hennes verktyg, hon ger varje kvinna gott om tid för både undersökning och frågor. Hon skakar lite på huvudet när hon berättar att det finns vårdinrättningar som ägnar åtta minuter åt varje kvinna och då ingår undersökning, av- och påklädning samt tid för frågor och journalföring. 
– Kundnöjdhet får du bara genom bemötandet. Att möta en kvinna med empati är ett förhållningssätt och också en dörröppnare, ett tillfälle att ge henne kunskap om sin kropp. Jag är en förlängning av hennes ögon. 
Berit arbetar också med att göra kunden medveten om att det är hon som bestämmer över sin kropp. Hon ska våga säga nej om det är något hon inte vill göra i en undersökningssituation. 
– Kvinnor i dag är högpresterande och ser det som ett misslyckande att säga nej. Men det är precis tvärtom, ett lyckande. 
En gynekolog eller barnmorska ska alltid ha kvinnans bästa för sina ögon och komma ihåg vem som är till för vem, menar Berit. Han eller hon måste närma sig kvinnan och hennes intimzon med värdighet och vara medveten om laddningen. 
Grunden i Berits verksamhet är kvinnohälsa med inriktning mot klimakteriet. Någon mödravård bedriver hon inte. Var sak har sin tid, menar hon, kvinnor som till exempel inte kan, har kunnat få barn eller som har passerat fertil ålder tycker det är skönt att slippa sitta i ett väntrum med gravida.
Berit har arbetat i många år som barnmorska, bland annat på ungdomsmottagning, förlossning och inom primärvården. Hon har mött många kvinnor i undersökningssituationen och ser direkt när någon är rädd. 
– Det syns på hennes kroppsspråk och hon säger också själv att hon är rädd. 
Berit berättar att för den kvinna som inte är rädd är en gynundersökning en bagatell. Men spannet är stort mellan att bara tycka att det är obehagligt och att känna så mycket skräck att hon helt avstår och därmed äventyrar sin hälsa och kullkastar sin barnönskan. För att hjälpa de sistnämnda kvinnorna erbjuder Berit undersökningsträning, vilken hon började med just på ungdomsmottagningen. Träningen går ut på att dela upp själva undersökningssituationen i mindre delar som kanske också blir lika många besök. Kvinnan behöver själv vilja klara av en undersökning och Berit fungerar som en lots för att hon ska kunna nå sitt mål. 
– Jag berättar hela tiden vad jag ska göra, jag pratar om ljud, dofter, kvinnan får känna värmen från lampan, jag berättar om instrumenten jag använder. Allting spjälkas ned i små, små delar. 
– Vi pratar om orden kring undersökningen, om de är negativt eller positivt laddade för kvinnan. Hon ska också lova sig själv att hon säger nej när det är något hon inte vill göra. 
Berit berättar att skräck för en gynundersökning kan bero på många olika saker. En vanlig föreställning är att det handlar om att ha varit med om sexuella övergrepp, men det kan också bero på helt andra saker, till exempel att kvinnan till exempel har varit ett öronbarn och blivit fasthållen för att behandlas eller blivit illa bemött inom vården som vuxen. 
– Under tiden undersökningsträningen pågår blommar kvinnan upp och det är fantastiskt. Jag tackar alltid för förtroendet att jag har fått vara med på hennes resa. 
Berit berättar att kvinnor generellt sätt oftast har mer kunskap om graviditet och förlossning än om gynekologi. Många kvinnors rädsla för en gynundersökning kan också tonas ned vid en graviditet eftersom det då finns ett högre syfte med undersökningen. 
– Att ha en sjukdom, klåda eller flytningar är inte lika tjusigt, det blir mer laddat och är kopplat till oro, säger Berit, vars önskan är att vi kvinnor "flyttar in" i vår kropp och vågar stå upp för oss själva och våra behov. 
 
 
 
Profil: 
Namn: Berit Krömmelbein. 
Ålder: 55 år. 
Bor: i Yngsjö. 
Familj: man, barn och barnbarn. 
Yrke: barnmorska, driver egen praktik i Kristianstad. 
Hemsida: www.maia.se
 
 
Berits tips: 
 
Om du inte är nöjd med hur du blir behandlad, kliv ned från stolen och gå. 
Var din egen sekreterare, gå inte med på saker utan motivering. 
Var klar över att du äger din kropp och ta ansvar för vad som sker med den. 
Känn inte att du måste gå och bli "besiktigad" utan gå på undersökning när du tycker du behöver det eller har frågor. 
Om du är rädd, tänk igenom dina behov, skriv ett brev till vårdgivaren och berätta hur du känner dig och hur du vill ha det. 
Var aktiv, våga säga nej till det du inte vill göra. Det är du som bestämmer över din kropp. 
Det finns inga krav gynundersökning för att p-piller