Reportage

Bilden läker

 

Helt plötsligt har du dina känslor framför dig och det är en otrolig upplevelse, säger Lena-Maria Jagorstrand. Förutom att hon är konstnär jobbar hon som bildterapeut och hjälper människor att hitta sig själva, sitt värde och sin drivkraft
 
 
Jag träffar Lena-Maria när hon rustar sin ateljé i Nävlinge inför Konstrundan Mittskåne. Stora tavlor står längs väggarna, fast vi ska inte prata om hennes konst utan om hennes arbete som bildterapeut
– Vi är alla födda att leva vår potential, men många kan inte leva ut den grund av att de har hinder inom sig. I bildterapin kan de själva se hur dessa ser ut
Lena-Maria berättar om en man som i terapin började med att måla berg. stora var hans inre hinder, men de förvandlades med tiden till stenar och till slut kunde han ge sig ut och segla havet
Bildterapi handlar om att synliggöra sinnesstämningar och frekvenser. Glädje har en känslofrekvens, vrede en annan. Kroppen är som en behållare för alla dessa känslor och den lagrar allt vi är med om
Ett trauma sätter sig i kroppen och påverkar livsenergin och kroppsfunktionerna, följden kan bli att vi orkar mindre eller inget alls. Vi kan inte längre känna vår ursprungliga livspotential
Lena-Maria hjälper klienten att fånga upp känslor och ord och ställer frågan om det skulle vara möjligt för honom eller henne att måla sin upplevelse. Bilden behöver inte föreställa någonting, det är känslan som är det viktiga. Det är klienten som väljer, något som kan vara mycket svårt för en person som har ett trasigt inre
– Att välja kan vara jättejobbigt för många klienter. De har dålig självkänsla och tror inte att de har något existensberättigande.
– Terapin börjar redan när jag presenterar rummet. Där finns rikt med material, mycket färg och mycket papper. 
– Genom att välja det som känns rätt i rummet gör de sig betydelsefulla för sig själva. Då blir också bilden äkta, säger Lena-Maria. 
Orden meningsfullhet och drivkraft är centrala i hennes arbete. Hon ser sig själv som en känslomässig tränare, hur vänder en person känslan av meningslöshet till en känsla av mening? Hur hittar han eller hon sin drivkraft, antingen för första gången eller återigen om den av någon anledning gått förlorad? Bildterapin är lösningsfokuserad och en snabb dörr in till känslolivet. 
– För människor som inte är vana vid att bry sig om sina känslor är det en otrolig upplevelse att plötsligt se dem på bild framför sig. Det är lätt att tro att en trasig människa målar destruktivt, men så är det inte. Vi människor har en medfödd önskan att läkas och det kommer fram i bilden. 
– Läkningen sker rent fysiskt när du har gjort en bild. Kroppen är känslornas pensel och rörelsen påverkar det inre. Personer som inte mår bra är ofta uppfyllda av sitt problem, när de målar en bild ser de att de är så mycket mer än problemet. 
Likadant är det med fysisk smärta. Lena-Maria har jobbat med bild i förhållande till smärtproblematik och berättar att det i varje målning, oavsett vad personer bär på, finns något bra att ta fasta på. 
– Det finns alltid livsglädje i alla bilder, om så bara ett liten prick, och när du fokuserar på den bara växer den. Det friska vill utvecklas, det är det som är det fantastiska med livet. 
– Du har ljuset inom dig även om du inte tror det. Du är ljuset och det syns i bilden. 
Som bildterapeut arbetar Lena-Maria med vuxna missbrukare i Hässleholms kommun och möter många trasiga människor som plötsligt får en ahaupplevelse genom sin målning. 
Hon tycker att bildspråket är mycket underskattat i vår kultur. När vi skär ned på utrymmet för bilden i skolan, skär vi också ned på tillgången av utvecklingsmöjligheter för våra barn.  
– Bild handlar också om motorisk utveckling. Människor i alla kulturer har samma bildutvecklingsprocess, det finns ingen människoart som inte skapar. Vi blir lyckliga av skapandet oavsett vad vi gör. 
Den lyckan vill Lena-Maria att barnen ska få känna redan när de är små och börjar vilja rita och måla. De ska få stora papper så de kan utveckla det de känner. 
– Istället ger vi dem ett litet A4-ark och säger fy när de målar utanför. En känsla i utveckling måste få ta plats, annars stympar vi den, säger Lena-Maria och symboliken blir tydlig: 
Liten som stor, vi behöver alla tillåta oss att gå utanför papperet, lära känna oss själva och hur vi är utan den ram vi har omkring oss. 
– Det är inte enkelt att våga vara äkta, vi har många föreställningar att stångas mot. Men äkthet gör att vi blir lyckliga människor. 
 
 
Profil: 
Namn: Lena-Maria Jagorstrand. 
Ålder: 46 år. 
Familj: dotter och djur. 
Bor: i Nävlinge utanför Vinslöv. 
Gör: jobbar som psykodynamisk bildterapeut och konstnär, driver Ateljé 1938 i Nävlinge.