Reportage

Bättre värld

Den allra djupaste rädslan som människan kan ha är förmodligen att jorden ska gå under. Det finns mycket skrämselpropaganda kring det som Mayakalendern spår ska hända år 2012, men jag tittade lite närmare på en del av det som sägs och fann något annat, nämligen tron på att en godare värld ska födas.  
 
Domedagstänkande och siande har funnits i alla tider, men världen har inte gått under än och jag tror faktiskt inte att den gör det nu heller. Men det som också har funnits i alla tider är stora förändringar, dem kallar vi paradigmskiften och troligen är det ett sådant vi står inför nu. Moder Jord behöver att vi fördjupar vår syn på oss själva och världen, att vi hjälps åt att hitta sätt att leva som inte är tärande och krigiska. 
Carl Johan Calleman är en svensk vetenskapsman som forskat i många år på Mayakalendern och han menar att det inte någonstans talas om jordens undergång. Att kalendern tar slut 2012 handlar istället om en fullbordan eller ett förverkligande av nio evolutionära processer som har pågått sedan universums födelse och lett till vår värld i dag. De här nio kosmiska krafterna är lika med nio stegvisa utvecklingar, eller undervärldar, som var och en är uppdelad i 13 delar och utvecklar en särskild ram för medvetandet. Den nionde och högsta av dessa bär med sig ett skifte till enhetsmedvetande och det skulle vara det vi står inför år 2012. Det är nu vi har möjlighet att med hjälp av universums kraft bygga en bättre värld, men den byggs inte av sig själv utan det handlar om att ett enhetsmedvetande behöver manifesteras i såväl den enskilde individen som i kollektivet. 
Tänk dig vår planet som en global hjärna med en höger och en vänster halva. Forskning har visat att människans olika förmågor finns på bestämda ställen i hjärnan och att de båda hjärnhalvorna behöver samspela för att fungera allra bäst. Den globala hjärnan skulle då fungera på samma vis och det är en förening mellan dessa båda sidor som nu ska ske, en medvetandehöjning som enar oss istället för att separera oss. 
Calleman säger att de nya energierna kommer från öst och gynnar uttrycken från den östra hemisfären. Eftersom de skandinaviska länderna är belägna på gränslinjen för den nya och mer balanserade kraften och energierna får de ett speciellt uttryck just här. Enligt Mayafolket ska ljuset komma från norr, vilket då skulle innebära att bland andra de som bor i Sverige spelar stor roll för den förändring som väntar. 
Att det gamla sättet att leva håller på att falla sönder, menar Calleman, går inte minst att se genom alla de människor som blir utbrända. Ett fenomen som är speciellt starkt i Sverige. Vi är inte längre lika lojala mot en välfärdsstat som är byggd på starka företag och avancerad teknologi som tidigare. Han skriver i en artikel att med tanke på Sveriges läge mellan det västra och östra halvklotet, enligt Mayafolkets världsträd, är det inte så konstigt att det just här skapas en syntes mellan öst och väst. 
Just nu figurerar också Kiesha Crowther, eller Little Grandmother som hon också kallas, mycket på internet. Hon var ett annorlunda barn som växte upp med djur och natur som de största läromästarna. Redan som 30-åring utsågs Keisha till shaman. Hennes utsaga om 2012 är bland annat att ekonomiska system, mäktiga regeringar och de stora religionerna ska falla sönder. Hårdast drabbat vad gäller ekonomi ska USA bli. 
Hon säger att nuet är tiden för att se och lära av våra misstag, enas som ett folk och ta ansvar för våra handlingar. Det finns krafter både i den fysiska världen och i andevärlden som verkar för att människor ska slå in på enhetens väg, men vi behöver var och en gå inåt och se vem vi är. Se det stora i "jag är". Vi behöver förena den kvinnliga och manliga energin i oss själva, hela oss själva för att kunna hela Moder Jord. 
Ja, det här var två röster av alla om vad 2012 innebär. Ingen vet hur det blir förrän vi har den närmaste framtiden bakom oss. Det vi alla vet däremot är att oavsett om något ska ske, behöver vi fred mellan människor, fred mellan länder och andra sätt att leva som inte tär på jordens resurser. Om just vi som lever nu kan vara med och skapa en bättre värld är frågan om vi har något att förlora på att gå med i den tanken.  
Enligt Calleman är den stora förändringen redan igång och den här helgen, 17-18 juli, pågår det en manifestation världen över för ett enhetsmedvetande. Tillsammans kan vi skapa en bättre värld och Calleman tror, som Hopiindianerna, att vi själva är de vi har väntat på. 
 
Publicerad i Norra Skåne den 17 juli och i Skånska Dagbladet den 18 juli 2010.